Göm menyn

Forskarexamen

Licentiatexamen

Som en etapp i forskarutbildningen kan en licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingå.

Doktorsexamen

Utbildningen omfattar minst 240 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng ingå. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats vid en offentlig disputation.

Examensansökan

  • Elektroniskt ansökan via Lisam.
  • Om du inte har möjlighet att göra en elektronisk ansökan kontakta oss via kontaktformuläret.

Kontakt

Kontaktformulär

Telefon: 013-28 10 00

 

Besöksadress

Campus Valla
Studenthuset
Karta

Campus Norrköping
Kåkenhus
Karta


Sidansvarig: examen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-28