Göm menyn

Huvudområde

 • ADB / Information Science, Business Applications *
 • Affärsrätt / Commercial Law
 • Allmän språkvetenskap / General Linguistics
 • Arbetsterapi / Occupational Therapy
 • Barn / Child Studies
 • Barn, skola, samhälle / Children, School, Society *
 • Biologi / Biology
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap / Biomedical Laboratory Science
 • Byggteknik / Civil Engineering
 • Bioteknik / Biotechnology
 • Computational Social Science / Computational Social Science
 • Datalogi / Computer Science *
 • Datavetenskap / Computer Science
 • Datateknik / Computer Science and Engineering
 • Design / Design
 • Didaktik / Didactics
 • Ekonomiska informationssystem / Economic Information Systems *
 • Elektroteknik / Electrical Engineering
 • Energi- och miljöteknik / Energy and Environmental Science Technology
 • Engelska / English
 • Ergonomi / Ergonomics *
 • Etnicitet / Ethnicity
 • Etnicitet och migration / Ethnic and Migration Studies
 • Flygteknik / Aeronautical Engineering
 • Folkhälsovetenskap / Public Health
 • Formgivning och gestaltning / Design and Creation
 • Franska / French
 • Fysik / Physics
 • Fysioterapi / Physiotherapy
 • Företagsekonomi / Business Administration
 • Genusvetenskap / Gender Studies
 • Geografi / Geography *
 • Geografiska informationssystem / Geographical Information Systems *
 • Geoinformatik / Geoinformatics
 • Gitarrbyggeri / Guitar Building *
 • Grafisk design och kommunikation / Graphics Design and Communication
 • Handikappvetenskap / Disability Science
 • Historia / History
 • Human Resource Management and Development / Human Resource and Management and Development
 • Hälsa och samhälle / Health and Society *
 • Hälso- och sjukvårdsadministration / Management of Health and Welfare Organization *
 • Industriell ekonomi / Industrial Engineering and Management
 • Informatik / Information Systems
 • Informatik/Informationssystem / Information Systems *
 • Informatik/Informations- och medievetenskap / Information and Media Science *
 • Informationsteknologi / Information Technology
 • Kemi / Chemistry
 • Kemisk biologi / Chemical Biology
 • Kemiteknik / Chemical Engineering
 • Kognitionsvetenskap / Cognitive Science
 • Kommunikation / Communication Studies *
 • Konst- och bildvetenskap / History of Art and Visual Communication
 • Konstvetenskap och visuell kommunikation / History of Art and Visual Communication
 • Kultur- och kommunikationsvetenskap / Culture and Communication Studies
 • Kultur- och mediegestaltning / Culture and Mediaproduction
 • Kultur- och naturmiljötolkning / Cultural and Natural Heritage *
 • Litteraturvetenskap / Comparative Literature
 • Logistik / Logistics
 • Logopedi / Language Pathology
 • Lärande / Knowledge Formation *
 • Maskinteknik / Mechanical Engineering
 • Matematik / Mathematics
 • Medicin / Medicine
 • Medicinsk biologi / Medical Biology
 • Medicinsk pedagogik / Medical Education
 • Medicinsk teknik / Biomedical Engineering
 • Medie- och kommunikationsvetenskap / Media and Communication Studies
 • Medieteknik / Media Technology
 • Medievetenskap / Media and Cultural Studies *
 • Miljöhistoria / Environmental History *
 • Miljövetenskap / Environmental Science
 • Musikproduktion / Music Production *
 • Möbeldesign / Furniture Design
 • Möbelkonservering / Furniture Conservation
 • Möbelsnickeri / Cabinetmaking
 • Möbeltapetsering / Upholstery
 • Nationalekonomi / Economics
 • Naturvetenskap i ett skolperspektiv / Science in Education
 • Naturvetenskapernas didaktik / Science Education
 • Nusvenska / Modern Swedish *
 • Omvårdnadsvetenskap / Science in Nursing
 • Pedagogik / Education
 • Pedagogiskt arbete / Pedagogical Work
 • Praktisk filosofi / Practical Philosophy
 • Processindustriledning / Process Industry Management
 • Produktutveckling / Product Development
 • Programmering / Programming
 • Psykologi / Psychology
 • Psykoterapi / Psychotherapy
 • Radiografi / Radiography
 • Religionsvetenskap / Religious Studies
 • Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa / Reproductive, Perinatal and Sexual Health
 • Samhälle och kultur i ett skolperspektiv / Society and Culture
 • Samhälls- och kulturanalys / Social and Cultural Analysis
 • Samhällsplanering / Urban and Regional Planning
 • Sjukgymnastik / Physiotherapy
 • Social omsorg / Social Care*
 • Socialantropologi / Social Anthropology
 • Socialpedagogik / Social Pedagogy*
 • Socialt arbete / Social Work
 • Sociologi / Sociology
 • Spanska / Spanish
 • Specialpedagogik / Special Education
 • Språk och kultur / Language and Culture *
 • Statistik / Statistics
 • Statsvetenskap / Political Science
 • Svenska för invandrarundervisare / Swedish for Teachers of Immigrants *
 • Svenska språket / Swedish Language
 • Systemvetenskap / Information Systems Analysis
 • Teknik / Engineering
 • Teknik - design - kommunikation / Technology - Design - Communication *
 • Teknik och social förändring / Technology and Social Change
 • Teknikens didaktik / Technology Education
 • Teknisk biologi / Engineering Biology
 • Teknisk fysik / Engineering Physics
 • Teknisk fysik och elektroteknik / Applied Physics and Electrical Engineering
 • Tematisk naturvetenskap / Thematical Natural Science *
 • Teoretisk filosofi / Theoretical Philosophy
 • Tillämpad etik / Applied Ethics
 • Tillämpad matematik / Applied Mathematics
 • Transportsystem / Transportation Systems Engineering
 • Turism/ Tourism
 • Tyska / German
 • Vatten i natur och samhälle / Water and Environmental Studies
 • Vuxnas lärande / Adult's Learning
 • Äldre och åldrande / Ageing and Later Life

 *  Huvudområdet är nedlagt. För ytterligare information kontakta ansvarig institution.

Kontakt

Kontaktformulär

Telefon: 013-28 10 00

 

Besöksadress

Campus Valla
Studenthuset
Karta

Campus Norrköping
Kåkenhus
Karta


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27