Göm menyn

Dyslexi/dyskalkyliutredning hos Region Östergötland

Om du är i behov av en utredning av eventuell dyslexi/dyskalkyli kan du kontakta logopedmottagningen inom Region Östergötland. Du kan vända dig dit direkt, något remisstvång föreligger inte.


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-09