Göm menyn

Aktuell information

Digitala möten

Vanligtvis träffar ni era studenter 1 tillfälle/veckan/1 timme. Redan nu, ta en diskussion med era studenter kring vilket digitalt verktyg för möten som kan passa er bäst framöver. Teams, Zoom och Facetime är bra verktyg som vi vet att flera av er idag redan använder. Bifogar information hur ni kan ladda ner Teams som LiU student: https://www.student.liu.se/itsupport/microsoft-teams?l=sv

Vill du bli mentor för en medstudent?

Som mentor hjälper du en medstudent på LiU, som på grund av funktionsnedsättning har svårt att planera och strukturera sina studier. Vi är ständigt i behov av nya studentmentorer från samtliga fakulteter och i både Linköping och Norrköping.

Som studentmentor erbjuds du utbildning varje termin och handledning i ditt arbete. Du blir timanställd vid LiU och får 139 kr/h i ersättning samt möjlighet att få ett intyg efter avslutad anställning.

Mentor och medstudent träffas en gång per vecka (1-2 timmar) alternativt efter behov och upprättar en gemensam veckoplan, t.ex. målplanering, checklistor, lägger in påminnelser om uppgifter som ska lämnas in, tentaanmälningar osv. Vid kommande möte har man en uppföljning för att följa upp tidigare planering.
 

Läs mer om hur det är att vara studentmentor:

 

Informations- och grupprekryteringsträff

För blivande mentorer till studenter med funktionsnedsättning håller vi informations- och rekryteringsträffar.

 

Tisdagen den 6/12 kl. 14:00 Anmäl dig här

Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/63319411138

Meeting ID: 633 1941 1138

 

Fyll gärna i denna blankett innan mötet och maila den till Malin Nestor.

 

Skriv även ut detta sekretessbevis innan mötet. Ni går igenom hur det ska fyllas i under mötet, blanketten ska därefter skickas till Malin Nestor. Se adress längst ner på denna sida.

Utbildningstillfällen för befintliga och nya mentorer

Öka din kunskap kring neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar

Mentorskapet kan underlätta om era studenters funktionsnedsättning blir mer begriplig för er, därför erbjuder vi utbildning/workshop kopplat till er anställning som mentor.

Vi utgår från neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt hur dessa kan påverka era studenters vardagliga aktiviteter, där studieförmåga ingår.

Som mentor får du betalt för dessa timmar och vi på Studenthälsan önskar att du någon gång under året medverkar vid ett utbildningstillfälle.

 

Denna föreläsning kommer att äga rum i Temahuset sal Temcas 46 campus Valla: https://old.liu.se/karta/karta?l=sv&px_type=2&px_id=210, men det kommer också att vara möjligt att delta via länk för dig som inte har möjlighet att delta på plats.

 

Vi bjuder på kaffe/the och en vegansk smörgås till dig som deltar på plats, vi behöver därför ha din anmälan senast onsdag den 1/2.

Torsdag den 6/2 kl. 15:15 – 17:00 Anmäl dig här om du vill delta på plats

Torsdag den 6/2 kl. 15:15 – 17:00 Anmäl dig här om du vill delta via länk

Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/63080290556

Meeting ID: 630 8029 0556

Hantera din egen stress med hjälp av mindfulness och självmedkänsla

Mindfulness är ett verktyg som hjälper dig att hålla fokus, en uppmärksamhetsträning. Självmedkänsla är att vara vänlig med sig själv. Att visa omsorg med oss själva är svårt, vi är ofta kritiska och dömer oss själva hårdare än andra.

Lär dig att bättre hantera din stress och din vardag genom att bli medveten. Detta är något vi alla behöver, du får verktyg både för dig själv i din vardag och i din mentorsroll. Här erbjuder vi ett tillfälle där du får fokusera på dig själv och dina behov, vad just du behöver för att ta hand om dig själv.

Passet består av teori och praktiska övningar i mindfulness. Du får betalt med timarvode om du deltar i denna workshop.

Marie Delsander, samtalscoach/mindfulnessinstruktör på Studenthälsan håller i dessa tillfällen.

Vi träffas digitalt via Zoom, det kommer en länk efter anmälan!

 

Inget inplanerat tillfälle för närvarande.

 

Utbildning i Microsoft To Do

En mentors uppdrag är att hjälpa sina studenter med planering och strukturering i sina studier. De tekniska stödsystemen är många till antalet och ni kanske redan tar hjälp av något i ert arbete med era studenter. Microsoft 365 är en tjänst från Microsoft som alla studenter på Linköpings universitet har tillgång till gratis. De har numera en app, To Do, både för datorn och din smartphone som hjälper till att få fram en smart planering av dagen. Här kan vi sätta mål, uppdatera vår ”att göra lista”, ställa in påminnelser och enkelt dela våra listor med andra för att göra det enklare att hantera uppgifter. Och såklart – visa när saker på listan bockas av. Ett satisfying ”pling” hörs varje gång du bockar av och ger en hint om att ”jag är en sån som gör saker”. Detta stödsystem kan hjälpa både dig och din student att få överblick över allt som behöver göras, både vad gäller studier och sin övriga vardag.

 

Inget inplanerat tillfälle för närvarande.

 

Handledning

Att stötta en student som har utmaningar med anledning av en funktionsnedsättning är i sig en utmaning som ibland väcker många frågor och funderingar hos er mentorer.

Frågor som:

  • Gör jag egentligen någon skillnad?
  • Kan jag göra på ett annorlunda sätt?
  • Min student har svårt att slutföra upprättade planer - hur kan jag hjälpa till?

Vi erbjuder handledning vid ett tillfälle i månaden för dig som arbetar som mentor för studenter med funktionsnedsättning. Det är max 10 platser/tillfälle och anmälan gör du i länkarna nedan.

Anmäl dig, ta med dig din matlåda så diskuterar vi tillsammans era utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Av erfarenhet vet vi på Studenthälsan att det är viktigt att få dela och diskutera sina tankar med andra mentorer. Inte bara för mentorsarbetet, utan också för dig själv, din egen studieteknik och hur du ”coachar” dig själv.

 

Om anmälningslänken inte fungerar mailar du ditt namn och telefonnummer till malin.nestor@liu.se och anger "Anmälan till handledning och *datum*" i ämnesraden.

 

Handledningen sker via Zoom. Det är viktigt att det sker i en för dig lugn miljö där andra inte kan överhöra dig och vad vi pratar om i samtalet pga. sekretess.

 

Frågor? Kontakta mentorsamordnare Malin Nestor, malin.nestor@liu.se

 

 


 

Bra att ha för mentorer

Dokument för utskrift

Veckoschema

 

Mallar

Mall redovisa sina mentorsträffar

Mall kursplanering

Mall arvodesblankett mentorstöd

Lathund arvodesblankett för mentorstöd

Ny arvodesblankett

Lästips

Mentorshandboken

Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom

 

Sekretessbevis samt ifyllda arvodesblanketter ska skickas till:

Linköpings universitet

Malin Nestor

Studenthälsan, Studenthuset

581 83  Linköping

 

 

 

 

 


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-01