Göm menyn

E-postlistor till kurser och program

Som student vid Linköpings universitet, finner du tjänsterna "Mina e-postlistor" och "Sök e-postlista" i Studentportalen.

Har du några frågor angående epostlistorna, kontakta studenternas helpdesk antingen via e-post helpdesk@student.liu.se eller telefonnummer 013-28 5898. 


För dig som är anställd

Anställda vid Linköpings universitet kan söka e-postlistor till kurser och program på Insidan.


Massustkick

Generellt ska massutskick via e-post till stora grupper ske med återhållsamhet. Övergripande studierelaterad information från Linköpings universitet är tillåten, medan all reklam är förbjuden. Brevet ska alltid vara godkänt av IT-direktören innan det skickas ut, förutom i vissa undantagsfall.

Läs hela utskickspolicyn och få mer informaiton om regler kring massutskick på www.liu.se/insidan/it/epost/regler-for-massutskick

Länk till information om utskrifter och kopiering

IT-guiderStudentportalenWI-FI på campusDriftinformation

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 23 14:45:51 CEST 2018