Göm menyn

Datorsalar - Linux

Det finns ungefär 20 datorsalar på campus där man kan använda Linux. Datorsalarna används för schemalagd undervisning, men många är fria att använda även för självstudier. I datorsalarna används Linuxdistributionerna Ubuntu och CentOS.

Campus Valla

B-huset

  • SU00-04, SU10-18 – Ubuntu
  • Southfork – Ubuntu
  • Egypten, Asgård - Ubuntu
  • Olympen – Ubuntu, dedikerade grafikkort
  • Roxen, Hunn – Ubuntu
  • Muxen 1-2 – CentOS (Muxen 3-4 Windows)

Du hittar till de flesta datorsalarna via LiU:s karta (sök i fältet Plats).

Inloggning

Alla studenter kan logga in i datorsalarna med vanligt LiU-ID och lösenord. Om man som ny student inte lyckas logga in så kan det vara för att man inte har registrerat sig på någon kurs än.

Hemkataloger och fillagring

Alla studenter får en nätverksmonterad hemkatalog. Den skapas automatiskt och följer med när man loggar in på en LiU-dator. Alla filer under /home/<liuid>/ sparas där, och följer med när man flyttar sig mellan datorer. Filer som placeras på andra platser, till exempel /tmp/, kommer inte följa med om man loggar in på en annan dator, och rensas regelbundet. Som student kan man använda 8GB lagringsutrymme.

Kurskataloger

Många kurser har filer som ska användas i laborationsuppgifter. Dessa kurser har en egen kurskatalog där filerna finns, /courses/<KURSKOD>. Mer information om hur filerna i kurskatalogerna ska användas finns i labbanvisningarna. Kurskatalogerna är oftast skrivskyddade, men vissa kurser har skrivbara samarbetsmappar för grupparbeten.

Det går oftast inte att klicka sig fram till en kursmapp genom filhanteraren, mapparna skapas först när man försöker komma åt någonting i dem. För att se vad som finns i en kurskatalog kan man använda kommandot ls i en terminal, för att se innehållet i kurskatalogen för exempelvis kursen TDDI41 kan man köra kommandot

$ ls /courses/TDDI41

Återställning av filer

Ibland gör man misstag och tar bort eller förstör viktiga filer. LiU tar snapshots av alla filer med jämna mellanrum, vilket gör att man ibland kan återställa filer. För att lista snapshots kan man köra kommandot

$ ls ~/.zfs/snapshot/

Varje snapshot innehåller en skrivskyddad kopia av hemmappen, varifrån man kan kopiera ut de filer man behöver ha. Till exempel, om man har råkat ta bort filen ~/Documents/thesis.tex kan man återställa en tidigare kopia genom att köra

$ cp ~/.zfs/snapshot/auto-2019-09-27.09\:00\:00/Documents/thesis.tex ~/Documents/thesis-restored.tex

Om man har en trasig fil så är det ofta en bra idé att behålla den också istället för att skriva över den med den tidigare filen man återställer.

Felrapporter

Om någonting är fel eller trasigt i en datorsal tas felrapporter tacksamt emot på http://felanmalan.liu.se/. Om man behöver hjälp kan man även maila helpdesk@student.liu.se.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-14