Göm menyn

LiU-ID i olika faser

En students LiU-ID kan genomgå en rad olika faser. Oftast börjar det med att man skapar ett temporärt LiU-ID, som man aktiverar till ett fullvärdigt LiU-ID och som efter examen blir till ett begränsat LiU-ID. 

Livscykeln för en students LiU-ID

  • Du börjar med att skapa ett temporärt LiU-ID för att kunna registrera dig första gången.
  • Därefter kryssar du i att du accepterar reglerna och villkoren för ansvarsförbindelsen och använder en aktiveringsnyckel för att få behörighet till ett fullvärdigt LiU-ID.

En gång per termin utförs en gallring av LiU-ID:n för studenter baserat på uteblivna Ladok-aktiviteter.

  • Om du har godkända kurser i minst 30 HP eller är utexaminerad, och inte inrapporterat några resultat på ett år, omvandlas ditt LiU-ID till ett begränsat LiU-ID anpassat för alumner. Detta konto går att återaktivera till ett fullvärdigt LiU-ID igen, men då måste en ny ansvarsförbindelse lämnas in (förutsatt att du åter är en aktiv student).
  • Om du har godkända kurser på mindre än 30 HP tas ditt LiU-ID bort (gallras) om du inte inrapporterat några resultat på ett år. Då går det inte att återaktivera det gamla LiU-ID:t, utan i sådana fall måste ett nytt skapas (oftast samma som det tidigare).

Mer detaljerad beskrivning av gallringen finns här.

 

Vad de olika faserna har tillgång till

Här kan du se vilka tjänster respektive LiU-ID-typ har tillgång till (X/grönt innebär tillgång):

OBS: Ett borttaget/gallrat LiU-ID har inte tillgång till någon av tjänsterna.

Tjänster

Temporärt LiU-ID

Aktivt, fullvärdigt LiU-ID

Begränsat LiU-ID (alumn)

Logga in i Studentportalen & Lisam

X

X

X

Registrering i Studentportalen

X

X

 

E-post

 

X

X

LiU-kort   X  

Utskrifts- & kopieringstjänster

 

X

 

Kursrum i Lisam

X

X

X (gamla kursrum)

Trådlöst nätverk

 

X

 

Ladda ned programvaror

 

X

 

Se studieresultat i Studentportalen

 

X

X

Registrera studieuppehåll

 

X

 

Kursval i Studentportalen

 

X

 

Verifierbart resultatintyg

 

X

X

 

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 19 16:16:29 CEST 2018