Göm menyn

LiU-ID och LiU-kort

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett IT-konto kallat LiU-ID, och ett personligt passerkort som kallas LiU-kort.

LiU-ID:t är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster.

LiU-kortet är ett fysiskt plastkort med flera funktioner:

Hämta ut LiU-ID och LiU-kort

Hämta ditt LiU-kort på Infocenter eller campusbiblioteken. Så här gör du:

  1. Aktivera ditt LiU-ID.
  2. Registrera dig på kurs eller program. Detta kan göras först efter att utbildningen börjat (och du varit på uppropet, om ett sådant hålls). Registreringen gör du själv i Lisam.
  3. Hämta ut LiU-kort. Medtag giltig legitimation (ID-kort, körkort eller pass).
  4. Aktivera utskriftsfunktionenen genom att koppla ditt LiU-kort till ett DIBS-konto.

Uppdatera LiU-kort

LiU-kortet måste uppdateras med ett nytt giltighetsdatum varje termin. För att kunna uppdatera kortet måste du ha registrerat dig senast föregående dag. Uppdatering görs i uppdateringsautomater på Infocenter eller campusbiblioteken.

Byta kod

Byte av kod på kortet kan göras antingen på Infocenter eller genom att maila liukortet@liu.se från din studentmailadress. Ange vilken ny kod du vill ha.

Spärra LiU-kort

Om du tappar bort ditt LiU-kort, eller om det blir stulet, måste du genast spärra det. Detta görs genom att antingen

  • besöka Infocenter, eller 
  • skicka ett e-postmeddelande från din studentmail till liukortet@liu.se och be att vi spärrar kortet åt dig.

När kortet spärrats kan du sedan hämta ut ett nytt LiU-kort på närmsta Infocenter. Nytt kort är gratis.

Kontakta Infocenter

Kontaktformulär

Telefon: 013-28 10 00

Öppettider:

Zenit, Campus Valla kl. 08.00-16.30

Kåkenhus, Campus Norrköping kl. 08.00-16.30

Växthuset, Campus US 08.00-16.30


Sidansvarig: infocenter@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16