Göm menyn

Regler för LiU-kortet

Villkor:

 • Kortet ska hanteras varsamt. Ersättningskort är avgiftsbelagt.
 • Kortets utseende får inte ändras. Speciellt innebär detta att man inte får sätta andra klisteretiketter än de som fås på LiU-kortstationerna på kortet.
 • Kortet är din nyckel till universitetets lokaler och skall hanteras som en sådan.
 • Kort och kod får inte förvaras tillsammans.
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Släpp aldrig in någon obehörig med hjälp av ditt kort.
 • Förlust av kort ska anmälas omgående.
 • Vid vistelse i universitetslokalerna skall du vid anmodan kunna uppvisa LiU-kortet för väktare eller annan av universitetet utsedd person.
 • Du måste följa Linköpings universitetsbiblioteks lånevillkor och ordningsregler. Du är skyldig att känna till de regler som gäller vid varje givet tillfälle. Gällande regler finns under bibliotekets hemsida.
 • Vid regelbrott eller missbruk kan kortet omhändertas av väktare eller annan av universitetet utsedd person för vidare utredning.
 • Allvarligt regelbrott eller missbruk kan leda till polisanmälan.

 


Sidansvarig: liukortet@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-09-21