Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-01-22

STRIPE - Wiktora Glad och Madelene Gramfält

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Wiktoria Glad och Madelene Gramfält planeringsprocesser
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-01-23

Disputation inom matematik: Budor Shuaib

Disputation - Matematiska institutionen
Budor Shuaib försvarar sin avhandling med titeln "Ghostpeakons". Opponent är Erik Wahlén, docent, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-149805, kontakta Budor Shuaib, e-post budor.shuaib@liu.se.

Vilka möjliga universitetsanställningar finns för sjukvårdsanställda med intresse för akademisk meritering?

Seminarium - Linköpings universitet
Inom programmet från student till docent kommer dekanus Johan Söderholm, tillika ordförande i anställningsnämnden, på medicinska fakulteten att tala om anställningsformer för sjukvårdsanställda med intresse för akademisk meritering.
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Tidlösa hus 511 Campus US
För mer information se https://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Service-for-forskare/Karriar-inom-forskning/Fran-student-till-docent/Program-varen-2018--Fran-student-till-docent/, kontakta Ann-Charlott Ericson, e-post Ann-Charlott.Ericson@liu.se, telefon 010-1033905.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med Fil.dr. Erik Vinkhuyzen (USA) som kommer att tala om: ”Developing Socially Acceptable Autonomous Vehicles”.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2019-01-24

Disputation i datalogi - Mahder Gebremedhin

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Mahder Gebremedhin, SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Automatic and Explicit Parallelization Approaches for Equation Based Mathematical Modeling and Simulation". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent:Professor Erwin Laure, KTH
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152789, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2019-01-25

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning mot konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Civ ing Frans Palmert vid Avdelningen för konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Crack Growth in Single Crystal Nickel Base Superalloys under Isothermal and Thermomechanical Fatigue".Handledare: Professor Johan Moverare, LiU. Informell opponent: Professor Christer Persson, Chalmers Tekniska Högskola. Betygsförrättare: Professor Jonas Stålhand, LiU.
Kl 09:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Licentiat of Oskar Ljungqvist at Automatic Control

Övrigt - Linköpings universitet
Title: On motion planning and control for truck and trailer systems Respondent: Oskar Ljungqvist Opponent: Doc. Jonas Mårtensson (Royal Institute of Technology) Supervisor: Doc. Daniel Axehill Co-supervisors: Doc. Johan Löfberg
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Disputation i Ekonomiska informationssystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Markus Radits vid Avdelningen för Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling “A Business Ecology Perspective on Community-Driven Open Source: The Case of the Free and Open Source Content Management System Joomla". Handledare är Alf Westelius, professor, Linköpings universitet. Opponent är Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, Luleå tekniska universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:00
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152883, kontakta Erika Andersson Sapir, e-post erika.andersson.sapir@liu.se, telefon 013-281750.

2019-01-29

Implementering av en automatisk, person-specifik model av det kardiovaskulära systemet med hjälp av 4D flödes MR

Övrigt - Linköpings universitet
A lumped parameter model of the systemic circulation and a framework to personalize the model using 4D Flow MRI data have been previously developed and evaluated. In this project, a fully automated personalization approach was created by automating the input generation step of the model, thereby increasing the technique's robustness and the potential to apply the model in the clinical setting.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus US, Division of Cardiovascular Medicine (KVM), Library
För mer information se http://www.liu.se/cmr, kontakta Mariana Bustamante, e-post mariana.bustamante@liu.se, telefon 0761101014.

STRIPE - Ida Åberg

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
STRIPE gästas av Ida Åberg, presenterar text med titeln "Urban gardening"
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Att förbättra bildkvalitet från datortomografier av hjärtat med djupinlärning

Övrigt - Linköpings universitet
This project proposes a technique for computed tomography image quality enhancement using deep learning. A generative adversarial neural network was fed low quality images and high quality images with the purpose to learn to translate between them. Using this method, a low quality image acquired from a CT scan with dose reduction could be enhanced in post processing.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus US, Division of Cardiovascular Medicine (KVM), Library
För mer information se http://www.liu.se/cmr, kontakta Mariana Bustamante, e-post mariana.bustamante@liu.se, telefon 0761101014.

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-01-30

Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control

Disputation - Linköpings universitet
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Ada Lovelace
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Pavel Exner, Czech Academy of Sciences, Tjeckien, och Institut Mittag-Leffler, Djursholm. Titel: Leaky quantum graphs and Robin billiards: discrete spectrum and magnetic effects.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Två utställningar på Norrköpings konstmuseum

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Akademiska föreningen och Konstföreningen vid Linköpings universitet inbjuder till kvällsutflykt med buss till Norrköpings konstmuseum där intendent Helena Scragg visar två pågående utställningar: Birgit Ståhl-Nyberg – Det nya modet Med kraftfull energi skildrar Birgit Ståhl-Nyberg (1928-1982) ett Sverige i snabb omvandling mot det moderna samhället. Hennes konst är ett viktigt dokument över 1960- och 1970-talen. Kubismens föregångare Fernand Léger var en av hennes förebilder. Carl Johan De Geer – Släkten och slavarna Carl Johan De Geer (f 1938) behandlar i utställningen upptäckten av sin familjs mer okända sida. Den i Norrköping verksamme förfadern Louis De Geer - ”den svenska industrialismens fader” - var inblandad i den vinstgivande slavhandeln under 1600-talet.
Sista anmälningsdag: 2019-01-25
Kl 16:15 - 21:30
Plats: Norrköpings konstmuseum
För mer information se https://insidan.liu.se/fritid/af?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 013-286876.

2019-01-31

Licentiatseminarium Christina Johnson

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Christina Johnson från Avdelningen Omvårdnad försvarar sin licentiat avhandling "Telephone advice nursing: communication, patient satisfaction and tool development".
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Almen, Campus US, ing. 64/65 plan 10
För mer information se http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1275022/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Disputation - Muhammad Touqir Pasha

Disputation - Institutionen för systemteknik
Muhammad Touqir Pasha försvarar sin avhandling "All-Digital PWM Transmitters". Opponent: Henrik Sjöland, Lunds Tekniska Högskola
Kl 13:00
Plats: John von Neuman, B-huset, ingång 29, Campus Valla
För mer information kontakta Ted Johansson, e-post ted.johansson@liu.se.

2019-02-05

13:e MODPROD workshop

Konferens - Institutionen för datavetenskap, programvara och system
2019-02-05 kl 08:00 -- 2019-02-06 kl 16:30 Årets tema är “System Innovation in the Digital Age”. 5-6:e februari 2019. För mer information: https://modprodblog.wordpress.com/preliminary-program/
Sista anmälningsdag: 2019-02-04
Plats: LiU Campus Valla, A-huset
För mer information se https://modprodblog.wordpress.com/registration/, kontakta Kristian Sandahl, e-post kristian.sandahl@liu.se, telefon 706681957.

STRIPE - Cirkulär ekonomi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminarium om Cirkulär ekonomi
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-02-06

ValueS - Katherine Harisson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Katherine Harisson present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-02-12

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Ana Moura, University of Aveiro, Portugal. Titel: Some combinatorial optimization problems in distribution and logistics operations.
Kl 13:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara/?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-13

Open seminiar - Brexit Effects on the Labour Market and Free Movement

Seminarium - Linköpings universitet
Keynote speaker: HE David Cairns, British Ambassador to Sweden Additional speaker: Professor Emeritus Charles Woolfson Author of "The Politics of Brexit: European Free Movement of Labour and Labour Standards" Register for the seminar (link below)
Sista anmälningsdag: 2019-02-07
Kl 10:15 - 11:30
Plats: Building C, C4
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3WKJa4o9y01KqTcLAQeDpTtUNzhOMVdYNjAyVUpZMFVPTFVaQVVUUkkzSS4u, kontakta Ulrika Åstrand, e-post ulrika.astrand@liu.se, telefon 013-282802.

ValueS - Group Self-Presentation

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
On Values seminar - Group Self-Presentation
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-02-15

Disputation Robert Larsen

Disputation - Linköpings universitet
Robert Larsen försvarar sin avhandling "Risk-Adjustment for Swedish In-Hospital Trauma Mortality using ICISS. Descriptive and methodological issues". Opponent: Professor Eldar Söreide, University of Bergen, Norge.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen US, Linköping
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Licentiatseminarium - Nanodesign, IFM

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Victor Gervilla Palomar försvarar sin licentiatavhandling "Metal film growth on weakly-interacting substrates: stochastic simulations and analytical modelling". Opponent är professor Pär Olsson, KTH, Kärneenergiteknik, Stockholm.
Kl 13:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset.
För mer information kontakta Kostas Sarakinos, e-post kostas.sarakinos@liu.se, telefon 013-28 12 41.

2019-02-19

STRIPE - Amelia Mutter

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter presenterar text, ansökning om energiförsörjning
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-02-20

ValueS - Ivanche Dimitrievski

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Ivanche Dimitrievski present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-02-21

Vetenskaplig animation - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Stina Hellberg håller workshop om möjligheterna att skapa egna animationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-18
Kl 13:15 - 15:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-animation-workshop-i-februari-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-02-26

STRIPE - Bortom BNP-tillväxt

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
STRIPE tar upp Bortom BNP-tillväxt, nyutkommen rapport
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-02-27

ValueS - Else Vogel

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
On Values seminar Else Vogel present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-02-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1.
Sista anmälningsdag: 2019-02-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-04

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Sal K7A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-05

Högre seminarium - Penny Harvey

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Penny Harvey från University of Manchester
Kl 13:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-13

ValueS - Camilo Castello E

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph. D. student Camilo Castello E. present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-03-15

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-36 31 13.

2019-03-19

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Citronen, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-26

Workshop -

Konferens - Tema Teknik och social förändring
Projektet arrangerar en workshop på Vadstena Klosterhotell den 26-27 mars 2019 genom Kristin Zeiler
Kl 09:00
Plats: Vadstena Klosterhotell
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Kristin Zeiler, e-post kristin.zeiler@liu.se, telefon 0702886754.

2019-03-27

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-23
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-28

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

2019-04-17

ValueS - Nimmo Elmi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Nimmo Elmi present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-24

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Sara Bea present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-01

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher David Moats present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-09

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-22

ValueS - Christian Greiffenhagen

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Guest Christian Greiffenhagen visit Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-29

ValueS - Ascension - Writing Retreat

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values - Ascension - Writing Retreat
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-06-12

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-06-13

ValueS - Nordic STS

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values representation on Nordic STS
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 26 91.


Sidansvarig: admitted@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014