Göm menyn

Händelser närmaste året

2020-01-17

Disputation Sofia Pihl

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Sofia Pihl försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and methodological aspects on perineal laceration diagnostics at childbirth". Opponent: Professor Pepe Salvesen, Trondheim, Norge.
Kl 09:00
Plats: Belladonna, ing.76, Campus US
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se.

Disputation Mats Ranebo

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Mats Ranebo försvarar sin doktorsavhandling "Rotator Cuff Tears-Short and long term aspects on treatment outcome". Opponent: Professor Ian A Trail, Wigan, England.
Kl 09:30
Plats: Föreläsningssal Hjärnan, Länssjukhuset i Kalmar
För mer information kontakta Lars Adolfsson, e-post lars.adolfsson@regionostergotland.se.

Kyriakos Orfanidis

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kyriakos Orfanidis försvarar sin doktorsavhandling "Identification and Clinical evaluation of senescence-associated markers to distinguish melanocytic nevi from melanomas". Opponent: Docent John Paoli, Avd för dermatologi och venereologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorell, US Norra Entrén, plan 09
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

2020-01-20

Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper

Internt - Linköpings universitet
Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Tror vi lärare att villkoren för kunskapsinhämtning är lika, eller att det uppstår hierarkier i våra undervisningssalar? Hur strävar vi mot att bedriva en jämlik utbildning? Och vilka utmaningar innebär det för lärare inom högre utbildning när olika grupper möts under föreläsningar, laborationer och i seminarierum? Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på undervisningsmetoder och undervisningspraktik. Anmälan krävs!
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

Justina Pupkaites

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Justina Pupkaites försvarar sin doktorsavhandling "Collagen Hydrogels for Regenerative Medicine: Cardiovascular Repair Strategies". Opponent: Associate Professor Harold Atkins, University of Ottawa, Ottawa, Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
Kl 16:00
Plats: Citronen, hus 511, plan 12
För mer information se https://liu.se/medarbetare/allkh25, kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

2020-01-22

Tvärvetenskapligt seminarium ihop med Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Elina Rönnberg, MAI. Titel: Efficient use of hardware resources in avionic systems.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Magnus Herberthson, e-post magnus.herberthson@liu.se.

2020-01-23

Seminarium Skatteverket

Seminarium - Linköpings universitet
Skatteverket kommer till LiU 23 januari kl 13.00-16.00 och upplyser oss om allt som rör personnummer/samordningsnummer (för både medarbetare och studenter). Har du intresse av att lära dig mer om detta – anmäl dig i så fall till seminariet via detta formulär (senast 15 januari). https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3WYktFsMTONPuresVlWlmldUM1VCMDJGSUQxU1pVMUMxQ0M3V1AwMzZaWS4u Kl 13.00-14.30 ges ett pass för Verksamhetsstödet (på svenska) och kl 15.00-16.00 ges ett pass för internationella medarbetare och studenter (på engelska).
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Temcas, Hus T, Campus Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3WYktFsMTONPuresVlWlmldUM1VCMDJGSUQxU1pVMUMxQ0M3V1AwMzZaWS4u, kontakta Therese Lindkvist, e-post internationalstaffsupport@liu.se, telefon 013-282697.

2020-01-24

Ravi Kumar Dutta

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ravi Kumar Dutta försvarar sin doktorsavhandling "Genetic and molecular alteration in aldosterone producing adenomas". Opponent: Professor Ute Scholl, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

Disputation vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Helena Hoppstadius försvarar sin avhandling: "Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik"
Kl 10:00
Plats: F234, Mittuniversitetet
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 011-36 35 42.

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling ”Artificial Earth”, opponent Alf Hornborg, Lunds universitet.
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-28

Urban Nuclear Reactors and the Security Theatre: The Making of Atomic Heritage in Chicago, Moscow and Stockholm

Seminarium - LiU Humanities
Tema Q-seminarium gästas av Egle Rindzeviciute (Kingston University London) och Anna Storm (Tema T, Linköping University) med forskning om atomiskt kulturarv.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

2020-01-29

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Evgeniy Lokharu, MAI. Titel: Nonexistence of subcritical solitary waves.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2020-01-30

Disputation - Markus Karlsson

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Markus Karlsson försvarar sin avhandling med titeln "Non-Invasive Characterization of Liver Disease by Multimodal Quantitative Magnetic Resonance". Opponent: Steven Sourbron, University of Leeds
Kl 09:00
Plats: Granisalen, Norra Entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/marka46, kontakta Peter Lundberg, e-post peter.lundberg@liu.se .

Licenciatseminarium - Pether Sundström

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Pether Sundström försvarar sin licentiatavhandling med titeln: Coachande nätbaserade samtal om matematik. En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning. Opponent: Universitetslektor Maria Fahlgren, Karlstad universitet.
Kl 13:00
Plats: I:207
För mer information se https://liu.se/medarbetare/brial58, kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2020-01-31

Disputation Josefine Rasmussen, Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Josefine Rasmussen vid Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Management control for sustainability – Activities and procedures for energy management in industrial companies". Huvudhandledare är Mikael Ottosson, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Mikael Ottosson, e-post mikael.ottosson@liu.se.

2020-02-04

Seminarium - Madina Tlostanova, Gender studies

Seminarium - Tema Barn
Madina Tlostanova, Gender studies. Welcome, or no trespassing: the challenges of the (post)socialist child studies
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Seminarium i matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Raazesh Sainudiin, Uppsala universitet. Titel: Minimum distance histograms with universal performance guarantees.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-02-05

Getting Ready for Horizon Europe

Seminarium - Linköpings universitet
Om drygt ett år lanseras Horizon Europe, EU:s kommande ramprogram för forskning. Därför bjuder Grants Office in till en workshop på LiU ledd av Dr. Seán McCarthy, som har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer utforma strategier kring europeisk forskningsfinansiering. Under workshopen ges en översikt av Horizon Europe, med fokus på vad som är nytt i förhållande till Horizon 2020.
Sista anmälningsdag: 2020-01-31
Kl 09:00 - 12:30
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.767095/1.771484/Inbjudan_GettingReadyforHE.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2020-02-07

Disputation inom medicinsk vetenskap: Elzana Odzakovic

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Elzana Odzakovic vid Institutionen för hälsa, medicin och vård försvarar sin avhandling med titeln "Neighbourhood Nursing: Connection, Place and Meaning in the Everyday Experience of Dementia". Opponent är Annica Kihlgren, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet.
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Elzana Odzakovic, e-post elzana.odzakovic@liu.se, telefon 011-36 33 88 .

Disputation Linus Axén, Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linus Axén vid Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures". Huvudhandledare är Torbjörn Tagesson, professor, Linköpings universitet. Opponent är Stefan Sundgren, professor, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Torbjörn Tagesson, e-post torbjorn.tagesson@liu.se.

2020-02-11

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Linköpings universitet
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2) Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 08:30 - 14:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

2020-02-14

Disputation - Anna Svedberg

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Svedberg försvarar sin doktorsavhandling "Toxicity and pharmacokinetic biomarkers for personalized non-small cell lung cancer treatment". Opponent: Professor Mikko Niemi, University of Helsinki, Helsingfors, Finland.
Kl 09:15
Plats: Hasselquistsalen, Campus US, hus 511, ingång 75, 76, 78, plan 9
För mer information kontakta Henrik Green, e-post henrik.green@liu.se.

DISPUTATION - Peter Skagius

Disputation - Tema Barn
Doktorand Peter Skagius försvarar sin avhandling med titeln "Den offentliga ohälsan - Tre historiska studier av barnspykologi och -psykiatri i svensk media, 1968-2008. Opponent: professor Solveig Jülich, Uppsala universitet
Kl 13:15
Plats: VAL, Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2020-02-24

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

Övrigt - Linköpings universitet
Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen? Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges expempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område. Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

Förebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus

Seminarium - Linköpings universitet
Hur kan vi förebygga att svåra situationer och kränkningar uppstår i möte med studenter? Hur skapar vi ett likabehandlingsperspektiv i praktiken i undervisningen? Välkomna till en workshop som bearbetar begrepp såsom normer, normkritik, heteronormativitet, cis samt hbtq. Med förankring i aktuell forskning på området ges expempel på effekter av begränsande normer i samhället och hur detta går att koppla till undervisning och bemötande. Föreläsningsinslag växlas med interaktiva moment där vi arbetar med praktiknära exempel för att tillsammans testa och undersöka vad förebyggande och främjande arbete kan innebära inom detta område. Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Emilia har utbildat yrkesverksamma i drygt tio år om inkludering och likabehandling
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-02-28

Maskinteknik inriktning Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Prabhat Pant, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Residual Stress Distributions in Additively Manufactured Parts-effect of Build Orientation". Informell opponent: Tekn Dr Jonathan Almer, X-ray Science Division Argonne National Laboratory, Argonne, USA. Betygsförrättare: Tekn Dr Fredrik Eriksson, LiU/IFM/Tunnfilmsfysik. Handledare: Professor Ru Lin Peng/IEI/Konstruktionsmaterial.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Kristin Wagrell

Disputation - Institutionen för kultur och samhälle
Kristin Wagrell, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust Survivor in Swedish Public Discourse, 1943-2000. Opponent: Senior research fellow Zoe Waxman, Centre for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford, UK.
Kl 13:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-q-tema-kultur-och-samhalle, kontakta Sofie Gustafsson, e-post sofie.gustafsson@liu.se, telefon 013-281521.

2020-03-02

Att vara en del av en internationell lärmiljö - utmaningar för studenter och lärare, del 1

Seminarium - Linköpings universitet
Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta första seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-10

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Linköpings universitet
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2) Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 08:45 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet. Årets tema är "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: K1 i Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-18

Pedagogikdagarna

Konferens - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet. Årets tema är "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: C4 på Valla i Linköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-23

Att vara en del av en internationell lärmiljö - utmaningar för studenter och lärare, del 2

Seminarium - Linköpings universitet
Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta första seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-27

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Ewa Braf, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-05-13

ISAR Seminar with Annika T Larsson

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Disability studies, gerontology – and the third age
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta George Pavlidis, e-post george.pavlidis@liu.se, telefon 011-36 31 45.

2020-05-14

Att möta studenter med funktionsvariationer

Internt - Linköpings universitet
Universitetsstudier kräver ett fungerande akademiskt språk framförallt skriftligt och många studenter behöver extra stöd för att utveckla sitt språk vilket ställer krav på undervisningssituationen. Det är inte bara studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som har utmaningar i sitt lärande, men det är en grupp som ökar. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv#Et, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-06-05

DISPUTATION - Joel Löw

Disputation - Tema Barn
Doktorand Joel Löw försvarar sin avhandling med titeln "" Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2020-06-08

TREDJE NATIONELLA KONFERENSEN OM BARNAVÅRDSFORSKNING

Konferens - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2020-06-08 -- 2020-06-09 Skicka in abstract för presentation senast 15 februari 2020
Plats: Stockholm
För mer information kontakta Agne Vrisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.


Sidansvarig: admitted@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19