Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-04-25

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Seok-Woo Kwon från University of Calgary​ håller i ett seminarium med titeln: The role of generations in explaining entrepreneurship trends: Assessment of period and cohort effects. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Monografier, Philip Lalander, Socialt arbete, Malmö universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Licentiatseminarium inom Informationssystemutveckling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jonathan Crusoe, vid avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin licentiatavhandling med titeln ”Why is it so challenging to cultivate open government data? Understanding impediments from an ecosystem perspective”. Handledare är Ulf Melin, professor, Linköpings Universitet. Opponent är Björn Lundell, professor, Högskolan i Skövde. Licentiatseminariet är öppet för allmänheten.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: TEMCAS, hus T, Ingång 37, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Jonathan Crusoe, e-post jonathan.crusoe@liu.se.

Docentföreläsning i Tillämpad fysik

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Xianjie Liu, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Unraveling the electronic properties of organic materials for a high-performance device"
Kl 15:15
Plats: Jordan-Fermi, J402, IFM, Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Forskning i framkant: ”Det smärtar mig att det gör så ont” – om smärta vid reumatisk sjukdom

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den? Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-04-26

Disputation - Luca Safaric

Disputation - Tema Miljöförändring
Luka Safaric försvarar sin avhandling: Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency - Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity. Opponent: Professor David C. Stuckey, Imperial College London, UK
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

Welcome to Doctoral Defense of Bertil Grelsson, Computer Vision Laboratories, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Title: Vision-based Localization and Attitude Estimation Methods in Natural Environments Respondent: Bertil Grelsson Opponent: Prof. Joni Kämäräinen, Tampere University of Technology, Finland Committee: Prof. Volker Krüger (Lund), Prof. Nataša Sladoje (Uppsala), Doc. Jonas Unger (LiU) Supervisor: Prof. Michael Felsberg Date: 2019-04-26 Time: 13:15 Place: Domen, Visualiseringscenter C, Campus Norrköping Language: English
Kl 13:15 - 16:00
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2019-04-29

LICENTIATSEMINARIUM Jane Holstein

Seminarium - Linköpings universitet
Cultural Competence for Health Professionals – Instrument Development
Kl 09:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Tara Asadi, e-post tara.asadi@liu.se, telefon 011-363141.

2019-05-02

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jacob Habinek från Linköpings Universitet håller i ett seminarium med titeln: How markets evolve: collective alignment and the rise of subprime mortgage finance, 1998–2007. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-03

Disputation Björn Westerlind

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Björn Westerlind försvarar sin avhandling "Geriatric Aspects of Frail Nursing Home Residents. A Swedish Cohort study." Opponent: Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 10:00
Plats: Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Marcusson, e-post jan.marcusson@liu.se.

2019-05-06

Workshop: Blandade grupper: utmaningar i kunskapens rum för lärare och studenter

Övrigt - Linköpings universitet
Vad händer då grupper och individer, med olika erfarenheter, förkunskaper, förväntningar och bakgrunder, möts i högre utbildning? Vad händer med lärandet? Tror vi lärare att villkoren för kunskapsinhämtning är lika, eller att det uppstår hierarkier i våra undervisningssalar? Hur strävar vi mot att bedriva en jämlik utbildning? Och vilka utmaningar innebär det för lärare inom högre utbildning när olika grupper möts under föreläsningar, laborationer och i seminarierum? Välkommen till en workshop med fokus på grupprocesser och jämlikt lärande i sammansatta grupper med olika förkunskaper och bakgrunder. Tillfället inleds med en kort introducerande inramning. Därefter arbetar vi casebaserat med utgångspunkt i det initiala ramverket. Avslutning sker genom diskussion i helgrupp av de case som bearbetats, med fokus på undervisningsmetoder och undervisningspraktik. Varmt välkomna! Medverkande lärare: Anna Lundberg, Tema Genus och Gunvor Larsson Torstensdotter, Didacticum
Sista anmälningsdag: 2019-05-02
Kl 13:15 - 16:00
Plats: sal G33, G-huset, ingång 81, plan 3, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/workshop-blandade-grupper-utmaningar-i-kunskapens-rum-for-larare-och-studenter?, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2019-05-08

Disputation inom Hållbara system - miljömanagement och miljöteknik: Johannes Matschewsky

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Matschewsky försvarar sin avhandling med titeln "Challenges, Opportunities and Solutions - Designing and Providing Product-Service Systems in the Context of the Circular Economy
Kl 09:15
Plats: Acas, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Johannes Matschewsky, e-post johannes.matschewsky@liu.se.

Högre seminarium - Jan Passoth

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Jan Passoth, Munich Center for Technology in Society visits Tema T
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 702886754.

Från Skype till Teams (tillfälle 1 av 3)

Internt - Linköpings universitet
Intresset har under våren varit stort för utbildningar i Microsoft Teams. Nu erbjuder IT-utbildningar tre kortare utbildningstillfällen på 30 minuter om Teams som också sänds via webben. Anmälan krävs för att delta på plats. Ansluter du via länk krävs ingen föranmälan. Se mer information på länken nedan.
Kl 14:30 - 15:00
Plats: IT-utbildningar/Didacticum eller via möteslänk
För mer information se https://insidan.liu.se/it/utbildning/vara-it-kurser/byta-fran-skype-for-foretag-till-teams?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

2019-05-09

Ann-Sofie Sundman - Disputation

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Ann-Sofie Sundman försvarar sin avhandling "Dog behavior: Intricate picture of genetics, epigenetics, and human-dog relations". Opponent: Dr. Zsófia Virányi, University of Veterinary Medicine, Vienna.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Lina Roth, e-post lina.roth@liu.se, telefon 013-28 26 11.

Disputation inom matematik: Arpan Ghosh

Disputation - Matematiska institutionen
Arpan Ghosh försvarar sin avhandling med titeln "Mathematical modelling of flow through thin curved pipes with application to hemodynamics". Opponent är Grigory Panasenko, professor, Université Jean Monnet, Saint-Etienne.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156346, kontakta Arpan Ghosh, e-post arpan.ghosh@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Breen från University of Oxford ger ett seminarium med titeln: Estimating the heterogeneous effects of entry into motherhood on subjective well-being. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Love Tätting

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Love Tätting försvarar sin doktorsavhandling "Inflammatory response in Cancellous and Cortical Bone Healing". Opponent: Professor Louis Gerstenfeld, Boston University School of Medicine, USA.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-10

Disputation Joanna Zajdel

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Joanna Zajdel försvarar sin avhandling "Interactions between the immune and the nervous system in pain and inflammation". Opponent: Professor Jan-Pieter Konsman, University of Bordeaux, Frankrike.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, plan 9/10, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information se http://liu.se, kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se .

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Akvile Lawrence försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Energy Management for Improved Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry: Success Factors for Overcoming Barriers and Strengthening Drivers". Opponent är Professor Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet. Handledare är Magnus Karlsson, universitetslektor vid Linköpings Universitet och Patrik Thollander, professor vid Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Materialvetenskap - Hampus Lundén

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hampus Lundén, FOI, försvarar sin doktorsavhandling "Nonlinear Materials for Optical Power Limiting: Charcterization and Modelling". Opponent är doktor Bernd Eberle, Fraunhofer IOSB, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Sal Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information kontakta Hampus Lundén, e-post hampus.lunden@foi.se.

Disputation - Hans Bahlmann

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hans Bahlmann vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Goal-directed fluid therapy during major abdominal surgery". Opponent: Professor Zsolt Molnar, Szeged, Ungern.
Kl 13:00
Plats: Granitsalen, Norra entrén plan 9, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 013-286804.

2019-05-13

The Spring Servitization Conference 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
8: e Spring Servitization Conference (# SSC2019) är dedikerad till att förstå hur organisationer kan utveckla sina affärsmodeller genom tjänstedriven tillväxt. Årets temat är - Delivering Services Growth in the Digital Era. Konferensen vänder sig till forskare inom industriell marknadsföring.
Kl 09:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping, Sverige
För mer information se https://www.advancedservicesgroup.co.uk/ssc-2019, kontakta Christian Kowalkowski, e-post christian.kowalkowski@liu.se.

2019-05-14

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-14 kl 09:30 -- 2019-05-15 kl 11:30 Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar forskarna Daniel Aili och Thuy Tran på IFM om sina erfarenheter kring att söka europeisk finansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Plats: Granitsalen, Campus US
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759766/SeminarUS_20190514.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

2019-05-15

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Andreas Motel-Klingebiel på ISV om sina erfarenheter kring att söka europeisk finansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: Önnesjösalen (K3), Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759767/SeminarNkpg_20190515.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013281975.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Olga Balkanova, Chalmers och Göteborgs universitet. Titel: Prime geodesic theorems.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Från Skype till Teams (tillfälle 2 av 3)

Internt - Linköpings universitet
Intresset har under våren varit stort för utbildningar i Microsoft Teams. Nu erbjuder IT-utbildningar tre kortare utbildningstillfällen på 30 minuter om Teams som också sänds via webben. Anmälan krävs för att delta på plats. Ansluter du via länk krävs ingen föranmälan. Se mer information på länken nedan.
Kl 14:30 - 15:00
Plats: IT-utbildningar/Didacticum eller via möteslänk
För mer information se https://insidan.liu.se/it/utbildning/vara-it-kurser/byta-fran-skype-for-foretag-till-teams?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

2019-05-16

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Johanna Rosén på IFM om sina erfarenheter kring att söka extern forskningsfinansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759768/SeminarValla_20190516.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Grants Office Seminar 2019

Seminarium - Linköpings universitet
Varmt välkommen till Grants Office årliga seminarium kring forskningsfinansiering! Förutom en genomgång av relevanta utlysningar informerar vi mer om det stöd som vi på Grants Office erbjuder. Dessutom berättar professor Johanna Rosén på IFM om sina erfarenheter kring att söka extern forskningsfinansiering. Seminariet riktar sig till alla forskare vid LiU, oavsett bakgrund och erfarenhet.
Kl 09:30 - 11:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.759763/1.759768/SeminarValla_20190516.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Tunnfilmsfysik - Ludvig Landälv

Disputation - Linköpings universitet
Ludvig Landälv presenterar sin avhandling ”Physical Vapor Deposition and Thermal Stability of Hard Oxide Coatings”. Opponent är Dr.Marcus Morstein, Hightech Zentrum Aargau (forskningsinstitut)
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013288940.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Christopher Winship från Harvard University besöker IAS och ger ett seminarium. Titlen kommer att presenteras senare. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-17

Disputation Liam Ward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Liam Ward försvarar sin avhandling "Sex differences in atherosclerosis and exercise effects". Opponent: Professor Magnus Grenegård, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
Kl 09:00
Plats: Hasselquistsalen, hus 511, ingång 76 eller 78, Campus US
För mer information kontakta Wei Li, e-post wei.li@liu.se.

Disputation Molekylär Fysik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Feng-I Tai försvarar sin doktorsavhandling ”Surface characterization and manipulation of polyampholytic hydrogel coatings”. Opponent är Professor Lei Ye, Lunds universitet.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Thomas Ederth, e-post thomas.ederth@liu.se , telefon 013-28 12 47.

Disputation Pierfrancesco Mirabelli

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pierfrancesco Mirabelli försvarar sin avhandling "Inhibitors of corneal inflammation and angiogenesis". Opponent: Professor Francisco Figueiredo, Newcastle University, Storbritannien.
Kl 13:00
Plats: Nils Holgersalen, ingång 71, Campus US
För mer information kontakta Neil Lagali, e-post neil.lagali@liu.se.

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Therese Lindberg försvarar sin avhandling i med titeln ”Discrete Event Simulation of Bus Terminals”. Opponent: Erik Jenelius, KTH, Stockholm. Huvudhandledare: Jan Lundgren.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2019-05-20

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-17
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-21

Linköping Neuroscience Award Lecture

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Professor Irene Tracey, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford, tar emot Linköping Neuroscience Award, och ger en föreläsning med titeln "Advanced Neuroimaging of Pain, Analgesia and Anaesthesia Induced Altered States of Consciousness". Fika serveras från kl 15.00, föreläsningen börjar kl 15.15. Värd: Centrum för systemneurobiologi.
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-05-22

Från Skype till Teams (tillfälle 3 av 3)

Internt - Linköpings universitet
Intresset har under våren varit stort för utbildningar i Microsoft Teams. Nu erbjuder IT-utbildningar tre kortare utbildningstillfällen på 30 minuter om Teams som också sänds via webben. Anmälan krävs för att delta på plats. Ansluter du via länk krävs ingen föranmälan. Se mer information på länken nedan.
Kl 14:30 - 15:00
Plats: IT-utbildningar/Didacticum eller via möteslänk
För mer information se https://insidan.liu.se/it/utbildning/vara-it-kurser/byta-fran-skype-for-foretag-till-teams?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

2019-05-23

Disputation Katarina Niward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Katarina Niward försvarar sin avhandling "Towards Individualised Treatment of Tuberculosis" Opponent: Prof. Åse B Andersen, Syddansk Universitet i Odense. Handledare: Docent Thomas Schön, Länssjukhuset i Kalmar
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Universitetssjukhuset, ingång 7
För mer information kontakta Thomas Schön, e-post Thomas.schon@ltkalmar.se, telefon 070-2017560.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Venla Bernelius från Helsingfors Universitet håller i ett seminarium med titeln: The dynamics of drifting apart: Segregation, education and urban policies in the Helsinki Metropolitan Region. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-24

Disputation Louise Möller

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Möller försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Henrik Lindqvist - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Henrik Lindqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Student teachers' and beginning teachers' coping with emotionally challenging situations". Opponent Professor Anneli Frelin, Högskolan Gävle
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation Saffran Möller, Välfärd och socialvetenskap

Disputation - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avhandlingens titel: "Functioning in prosthetic users provided with and without a microprocessorcontrolled prosthetic knee - relative effects on mobility, self-efficacy and attentional demand" Opponent: Catharina Sjödahl Hammarlund Lunds universitet
Kl 13:00
Plats: Forum Humanum, Jönköping University
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Disputation Lovisa Tobieson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lovisa Tobieson försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

Akademisk festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Välkomna till Akademisk Festkonsert, inledningen på festligheterna vid Linköpings Universitets promotionshögtid 2019. I år blir Akademisk festkonsert en riktig ”Operafest” med pärlor och höjdpunkter ur operarepertoaren. Efter en storslagen Wagneruvertyr med Norrköpings symfoniorkester bjuder Östgöta Kammarkör på den välbekanta Brudkören ur Lohengrin. Linköpings Studentsångare ikläder sig rollen som sjungande Pilgrimer ur Tannhäuser och passerar vår konsertscen på sin vandring. Samma konsertscen som senare fylls av andra aktens festunderhållning ur Verdis La Traviata och påskfirande sångare från Mascagnis Cavalleria Rusticana. Vår solist Karolina Blixt, från Folkoperan i Stockholm, bjuder oss en karismatisk Carmen och tillsammans med Toreadoren, i Hans Klareskogs gestalt, bjuder vi musikaliska pärlor ur världens kanske mest kända opera. Operasångaren Magnus Kyhle, med en lång och färgstark karriär bakom sig på Stockholmsoperan blir vår ciceron genom denna konsert. Varmt välkomna till en storslagen upptakt inför årets promotionshelg vid Linköpings Universitet!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Louis DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-28

Grants Office in your Coffee Room

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office kommer till MedFak och Region Östergötland - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer eller öppna frågor. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US
För mer information se http://www.liu.se/go, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se.

2019-05-29

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Linköpings universitet
Therese Nehler försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Opponent är Professor Erik Dahlqvist, Mälardalens Högskola. Handledare är Patrik Thollander, professor vid Linköpings Universitet och Mats Söderström, universitetslektor vid Linköpings universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Agneta Grönlund - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Grönlund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning". Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstads universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

2019-06-04

Hydraulikdagarna 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-04 kl 09:30 -- 2019-06-05 kl 15:00 Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydrauliktätaste länderna i världen. Delta i hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.
Plats: A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/forskning/hydraulikdagarna, kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se.

Disputation inom matematik: Adson Banda

Disputation - Matematiska institutionen
Adson Banda försvarar sin avhandling med titeln "Coherent Functors and Asymptotic Properties". Opponent är Peter Schenzel, docent, Martin Luther University Halle- Wittenberg.
Kl 13:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Adson Banda, e-post adson.banda@liu.se.

2019-06-05

Tunnfilmsfysik - Robert Pilemalm

Disputation - Linköpings universitet
Robert Pilemalm presenterar sin avhandling ”Theoretical and Experimental Studies of Ternary and Higher-Order Nitrides for Machining and Thermoelectric Materials”. Opponent är Docent Bilal Sanyal, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013288940.

2019-06-07

Tunnfilmsfysik - Ingemar Persson

Disputation - Linköpings universitet
Ingemar Persson presenterar sin avhandling ”Surface Characterization of 2D Transition Metal Carbides (MXenes)”. Opponent är Dr.Vincent Mauchamp,Université de Poitiers.
Kl 10:15
Plats: Planck - Fysikhuset
För mer information kontakta Per Persson, e-post per.persson@liu.se, telefon 013281248.

2019-06-10

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Niki Matinrad försvarar sin avhandling med titeln ”An Operations Research Approach for Daily Emergency Management”. Opponent: Melanie Reuter-Oppermann, Karlsruhe Institut für Technologie, Karlsruhe, Tyskland. Handledare: Tobias Andersson Granberg.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

2019-06-12

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Nils Breyer försvarar sin avhandling med titeln ”Analysis of Travel Patterns from Cellular Network Data”. Opponent: Gyözö Godófalvi, KTH, Stockholm. Handledare: Clas Rydergren.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans titel för seminariet är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms" Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-06-13

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anette Fasang från Humboldt-University Berlin & WZB Berlin Social Science Center håller i ett seminarium med titeln: Life course trajectories and wealth accumulation in the United States: Comparing baby boomers and millennials. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-06-17

IDEAS 2019- Interdisciplinary ideas leading to innovation

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-06-17 kl 09:00 -- 2019-06-19 kl 15:00 Brinner du för innovation, design, entreprenörskap och hållbara system? Åk till Manaus i Brasilien och delta i en interdisciplinär, internationell konferens. Forskarna vid Linköpings universitet är med och anordnar en internationell konferens om innovation, design, entreprenörskap och hållbara system. Konferensen pågår från 17-19 juni 2019 i Manaus i Brasilien. Syftet med konferensen är att öka interdisciplinärt samarbete och erbjuda mötesplats för de mest framtänkande forskarna.
Plats: Manaus, Brasilien
För mer information se http://eventos.ufabc.edu.br/ideas/, kontakta Petter Krus, e-post petter.krus@liu.se.

2019-08-05

Fourth Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students and Postdocs in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2019-08-05 -- 2019-08-09 Theme: Strengthening Research and Postgraduate Training in Mathematics in Universities in Africa. The workshop is sponsored by the Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Bishoftu, Etiopien
För mer information se https://liu.se/en/article/fourth-network-meeting-sida-isp-2019, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2019-08-27

15th European Conference on Molecular Electronics

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2019-08-27 kl 16:00 -- 2019-08-31 kl 13:00
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se http://www.ecme2019.eu, kontakta Feng Gao, e-post ecme2019@ifm.liu.se.

2019-08-30

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-11-19

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.


Sidansvarig: admitted@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19