Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-09-25

STRIPE - Anna & Darcy

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Anna & Darcy
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Antzela Kosta försvarar sin avhandling med titeln ”Analysis of the Age of Information in Status Updates Systems”. Opponent: Professor György Dán, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Handledare: Vangelis Angelakis.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Strimmaföreläsning: VALET 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
VALET 2018: HUR GICK DET? Richard Öhrvall, doktorand Den 9 september fick svenska folket tillfälle att välja representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vilka valde att utnyttja möjligheten att genom valsedeln påverka politiken? Hur valde olika samhällsgrupper att lägga sina röster? Fanns det skillnader mellan stad och landsbygd? Och gick valet som vi hade kunnat förvänta oss? SVÅRFÖRUTSÄGBARA FAKTORER Mikael Rundqvist, universitetslektor Trots alla tidigare erfarenheter och studier visar det sig vara svårt att i detalj förutse vilka faktorer som blir framträdande vid nästa val. Ett omtalat exempel är när döda sälar dök upp vid kuster i Sverige under valrörelsen 1988. Framgången för miljöpartiet var given, trots att det senare visade sig att säldöden berodde på en sjukdom, och inte på någon akut miljöförsämring. Vilken roll spelade sådana svårförutsägbara faktorer i årets val?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-09-26

Handikappvetenskap - Peter Molander

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Peter Molander, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”From detection to intervention - Psychological aspects of online hearing rehabilitation”. Fakultetsopponent: Professor Katja Boersma, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-28 20 30 .

Bokpresentation: The Question of Political Community - Sameness, Logos, Space.

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Pettersson, Research Fellow in International Relations, Malmö University
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Johan Öinert, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona. Titel: Epsilon-strongly group graded rings, Leavitt path algebras and crossed products by twisted partial actions.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2018-09-27

Workshop in Algebra and Noncommutative Geometry

Konferens - Matematiska institutionen
2018-09-27 -- 2018-09-28 The main themes lie within the area of noncommutative/nonassociative algebra and noncommutative geometry. The workshop is the first meeting of the Swedish Network for Algebra and Geometry.
Plats: Hopningspunkten och BL34, B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information se http://noncommutativegeometry.se/snag/index.php?id=2018, kontakta Joakim Arnlind, e-post joakim.arnlind@liu.se.

Licentiatseminarium inom matematik: Ahmed Al-Shujary

Seminarium - Matematiska institutionen
Ahmed Al-Shujary försvarar sin avhandling med titeln "Kähler-Poisson algebras". Opponent är Johan Öinert, professor, Blekinge Tekniska Högskola.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150620, kontakta Ahmed Al-Shujary, e-post ahmed.al-shujary@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Annika Elwert från Lund Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Home is where the heart is: Patterns of cross-national marriages". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-09-28

Hur fattar vi beslut egentligen?

Föreläsning - Linköpings universitet
Länge har man sett bra beslutsfattande som en rationell process där all tillgänglig information jämförs med målet att maximera egennytta. Men är det så vi tar våra beslut, i arbetslivet såväl som i vardagen? Och finns det situationer där det är mer fördelaktigt att använda andra beslutsstrategier, som påverkas av våra känslor och vanor? Forskarfrukost med Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi Frukost serveras kl 8.30, föreläsningen börjar ca 8.55 och pågår till 9.30 Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla!
Kl 08:30 - 09:30
Plats: Coffice, Laxholmen 3, Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarfredag-2018, kontakta Christina Almtun, e-post christina.almtun@liu.se, telefon 013-281618.

Från krishantering till motståndskraft och innovation - hur skapar vi resiliens i dagens och framtidens gröna näringar?

Föreläsning - Linköpings universitet
Forskarfrukost på Vreta Kluster. Sommarens extrema klimat medförde minst sagt stora utmaningar för de gröna näringarna. Rebecca Stenberg, räddningsforskare och universitetslektor, pratar om civila insatser som varit avgörande för att hantera sommarens skogsbränder, och om hur aktörer i de gröna näringarna kan rusta sig inför kommande utmaningar med klimatförändringar. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla, men föranmälan krävs. Föreläsningen tar 30-40 minuter
Sista anmälningsdag: 2018-09-26
Kl 09:00
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarfredag-2018, kontakta Christina Almtun, e-post christina.almtun@liu.se, telefon 013-281680.

Yngre barns moraliska och känslomässiga uppfostran i familjer och förskolor

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur och varför tjatar vi på våra barn? Professor Asta Cekaite berättar om studier som jämfört svenska och amerikanska familjers vardagsliv och barnuppfostran. Föreläsningen handlar också om hur barn fostras i svenska förskolor samt pedagogers och småbarnsföräldrars syn på barns känslor och lärande. Passa på att ta en fika och samtidigt lyssna på Asta. Föreläsningen är kostnadsfritt och öppen för alla.
Kl 10:00 - 10:40
Plats: Babettes Kafferi, Stora Badstugatan 4, Linköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarfredag-2018, kontakta Christina Almtun, e-post christina.almtun@liu.se, telefon 013-281680.

Ytors Fysik och Kemi - Yuqing Huang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yuqing presenterar sin avhandling "Spin generation and detection in low-dimensional semiconductors". Opponent är Sergey Ganichev, University of Regensburg.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Weimin Chen, e-post weimin.chen@liu.se, telefon 013-28 17 95.

Disputation inom Maskinkonstruktion med inriktning mot konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mattias Lundberg, vid Avdelningen för konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Residual Stresses, Fatigue and Deformation in Cast Iron". Handledare är Johan Moverare, professor, Linköpings universitet. Fakultetsopponent är docent Peter Hedström, Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. Betygsnämnd: Professor Anders Jarfors, Material och tillverkning, Tekniska Högskolan i Jönköping, Professor Marta-Lena Antti, Materialteknik, Luleå Tekniska Högskola och Docent Zuheir Barsoum, Aeronautical & Vehicle, Kungliga Tekniska Högskolan. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, LInköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-99842, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

ValueS - In Theory workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
In Theory Workshop
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Invigning Digital Lab/Makerspace - DigiMaker

Övrigt - Universitetsbiblioteket
Välkomna 28/9 kl. 11.00 på invigning av Bibliotekets verksamhet inom Digital Lab och Makerspace – DigiMaker! DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning oavsett fakultets- eller institutionstillhörighet, och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas. Välkommen - ingen anmälan krävs!
Kl 11:00 - 14:00
Plats: Campus Valla biblioteket
För mer information se https://guide.bibl.liu.se/digimaker, kontakta Emma Burman, e-post emma.burman@liu.se.

Fråga kattforskaren!

Övrigt - Linköpings universitet
Kan katter prata olika dialekter? Förstår de oss om vi säger ”mjau” till dem? Biträdande professor Robert Eklund forskar på katters språk och beteende. Under två timmar på Kulturnatten kan du komma förbi och ställa alla dina frågor om hur katter pratar med varandra. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Du hittar kattforskaren Robert vid utställningen Min Djuriska Park på plan 2.
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Arbetets Museum, Laxholmen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarfredag-2018, kontakta Christina Almtun, e-post christina.almtun@liu.se, telefon 013-281680.

Disputation - Annsofie Mahrs Träff

Disputation - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Annsofie Mahrs Träff försvarar sin avhandling "Fysisk aktivitet - att röra på sig och må väl." Villkor och dilemman för äldres fysiska aktiviteter. Opponent: Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet, Norge
Kl 13:15
Plats: K1
För mer information se http://https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Anna Martin, e-post Anan Martin@liu.se.

En digital valrörelse utan digitala val – vad kan ha påverkat oss och våra val?

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur har våra digitala liv påverkat årets valresultat? Professor Elin Wihlborg pratar om digitaliseringens konsekvenser för det minst sagt spännande valet 2018. Passa på att ta en fika i mysig miljö och samtidigt lyssna på Elin. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla Föreläsningen tar ca 30 minuter
Kl 15:30
Plats: Dahlbergs Café, Kryddbodtorget 1, Linköping
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarfredag-2018, kontakta Christina Almtun, e-post christina.almtun@liu.se, telefon 013-281680.

2018-10-01

Disputation inom matematik: Budor Shuaib

Disputation - Matematiska institutionen
Budor Shuaib försvarar sin avhandling med titeln "Ghostpeakons". Opponent är Erik Wahlén, docent, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-149805, kontakta Budor Shuaib, e-post budor.shuaib@liu.se.

ValueS - Ivanche Dimitrievski

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Slutseminarium för Ivanche Dimitrievski
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Docentföreläsning i Datalogi

Föreläsning - Institutionen för datavetenskap
PhD Ahmed Rezine, IDA, håller en docentföreläsning över ämnet "Automatizing program verification"
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, IDA, Hus E, Campus Valla
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2018-10-02

STRIPE - Diana Morales

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Diana Morales
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28-21-71.

2018-10-03

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Cristian Tatino försvarar sin avhandling med titeln ”Performance Aspects in Millimeter-Wave Wireless Networks”. Opponent: Doktor Marian Codreanu, University of Oulu, Oulu, Finland. Handledare: Di Yuan.
Kl 09:15
Plats: TP54, Täppan, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

ValueS - Brian Rappert

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Brian Rappert
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Bokpresentation: Reimagineering the Nation: Essays on Twenty-First-Century Sweden.

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professors Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard, REMESO, presenterar sin nya bok.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011 36 32 66.

2018-10-04

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Giangiacomo Bravo från Linnéuniversitetet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Altruism vs. greed in climate change mitigation experiments". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Vetenskapligt Forum - Judith Cosemans

Seminarium - CircM - LiU Cirkulation och metabolism
Judith Cosemans, Associate Professor, CARIM School for Cardiovascular Diseases, Maastricht University. Titel: “From human to mouse - and back - in arterial thrombus formation”. Vid frågor kontakta Tomas Lindahl tomas.lindahl@liu.se
Kl 15:15 - 16:00
Plats: Rönnen, (ovanför Berzeliussalen, ingång 64) , Universitetssjukhuset i Linköping
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

2018-10-05

Disputation - Kjersti Tunströmer

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kjersti Tunströmer försvarar sin doktorsavhandling "Counting and Tracking; Development and Use of New Methods for Detailed Analysis of Thrombus Formation" Opponent: Ass. professor Judith Cosemans, Maastricht university
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Tomas Lindahl, e-post tomas.lindahl@liu.se.

Disputation - Hanna Grundström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Hanna Grundström vid avdelning omvårdnad disputerar i ämnet medicinsk vetenskap. Avhandlingens titel: Disclosing the invisible - experiences, outcomes and quality of endometriosis healthcare. Fakultetsopponent: Docent Margareta Larsson, Uppsala universitet.
Sista anmälningsdag: 2018-10-05
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, Campus Norrköping
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013-28 22 58.

Disputation

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Sjögren, LiU, Avdelningen Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3
För mer information kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Övralidseftermiddagen 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
"Stugsittare och vagabonder: Platsen, resan och skapandets villkor". Programmet består av tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hornell. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt under vardera ca 30 min behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet är öppet för alla och det är fri entré.
Kl 15:00 - 18:00
Plats: Missionskyrkan i Linköping, Drottninggatan 22
För mer information se https://liu.se/artikel/ovralidssymposium, kontakta Martin Kylhammar, e-post martin.kylhammar@liu.se, telefon 013-28 22 61 .

2018-10-08

Social support in patients with heart failure and their informal carers

Seminarium - Linköpings universitet
Halvtidsseminarium i forskarutbildningen
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hus 511, ingång 75, plan 13, Äpplet
För mer information se https://liu.se/medarbetare/hanal31, kontakta Hanna Allemann, e-post hanna.allemann@liu.se, telefon 013-286776.

2018-10-09

Strimmaföreläsning: Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Föreläsning - Linköpings universitet
Bo Persson, docent Gissur Erlingsson, professor Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Under de senaste åren har det i Sverige liksom i de övriga nordiska länderna förts en intensiv debatt om dessa frågor och en del reformer har genomförts. Föreläsningen handlar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Statsvetarna Gissur Erlingsson och Bo Persson diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer utifrån aktuell forskning.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-10

ValueS - Fransesco Colona

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Fransesco Colona
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Andrea Fried - Understanding Deviance in a World of Standards
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

Högre seminarium - Serpil Opperman

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Serpil Opperman, Hacettepe University Department of English Language and Literature present research
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-10-11

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Karoly Takács från Hungarian Academy of Science, Centre for Social Sciences ger ett seminarium med titeln "The dynamics of positive and negative relations in classrooms with mixed ethnic composition in Hungary". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Möt Årets alumner

Övrigt - Linköpings universitet
Årets alumner 2018 är Rebecka Le Moine, biolog och föreläsare som kämpar för jordens alla arter, och Eva Uustal, överläkare och expert på förlossningsskador som tar strid för kvinnors underliv. Välkommen till ceremonin då de tar emot utmärkelsen och berättar om sina vägval och sitt engagemang. Vi bjuder på lunchmacka 11.40, ceremonin börjar 12.10. Antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig i förväg.
Sista anmälningsdag: 2018-10-03
Kl 11:40 - 13:10
Plats: Sal C4, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://alumni.liu.se/Events/1138/Apply, kontakta Jessica Peterson, e-post alumni@liu.se, telefon 013-28 56 38.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Vanna Nordling, Malmö universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-10-12

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Alexandre Karassev, Nipissing University, Kanada. Titel: Dimension and decomposition complexity.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2018-10-15

Vetenskaplig illustration - workshop Didacticum

Seminarium - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2018-10-12
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen, Didacticum, hus G, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.747655?l=sv, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

2018-10-16

För vem utbildar vi doktorer?

Seminarium - Linköpings universitet
Antalet doktorsexamina har ökat med nästan 400% sedan tidigt sjuttiotal, med den största ökningen inom medicin och hälsovetenskap, tätt följt av teknik och naturvetenskap. Men vilka är det vi vill utbilda, för vem och för vad vill vi utbilda vi dem, och är dagens forskarutbildning rätt anpassad givet detta? Akademiska föreningen anordnar för tredje gången ett lunchseminarium med syfte att stimulera det akademiska samtalet vid LiU. Prof. Mats Fahlman från AF inleder dagens tema med en kort introduktion, varpå de inbjudna talarna Dr. Johan Brun (LIF), Prof. Fredrik Elinder (prodekan, medfak, LiU), Prof. Anna Fahlgren (LiU) och Dr. Claes Lundström (Sectra AB och LiU) ger sina presentationer. Vi avrundar med allmän diskussion runt ämnet. AF bjuder på smörgås och dryck. Ange ev kostönskemål. Begränsat antal deltagare (först till kvarn…). Anmälan till akademiskaforeningen@liu.se
Sista anmälningsdag: 2018-10-12
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Tidlösa, ingång 75/76/78, plan 14
För mer information se https://insidan.liu.se/fritid/af/?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 286876.

Offentlig försvar av doktorsavhandling av Benny B. Borghei

Disputation - Linköpings universitet
Incumbent Actors in Sectoral Transformations Towards Sustainability: A sociotechnical study of the European heavy commercial vehicles sector
Kl 12:15 - 15:00
Plats: Hörsal C2, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150955, kontakta Benny Borghei, e-post benny.borghei@liu.se, telefon 013-28 67 49.

Disputation inom Industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Benny Borghei vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Incumbent Actors in Sectoral Transformations Towards Sustainability: A sociotechnical study of the European heavy commercial vehicles sector". Handledare är Thomas Magnusson, biträdande professor, Linköpings universitet och Christian Berggren, Professor emeritus, Linköpings universitet . Opponent är is Sjoerd Bakker, Delft University of Technology, The Netherlands. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 12:15
Plats: C2, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150955, kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se.

2018-10-17

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with David Moats, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Legally stranded migrants in the welfare state of Sweden. Illegalisation through judicial statecraft of return.”

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, Professor, Socialt Work, LiU.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: K51
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren , e-post erik.berggren@liu.se.

2018-10-18

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Love Börjeson från Hyresgästföreningen besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "What do we write about, when we write about management? Topical and national specificity of management studies". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Forskning i framkant: Idrott utan skador - är det möjligt?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador? Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-10-20

BETTER IS PEACE - Karl Jenkins The Armed Man

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Denna konsert är en nutida och mångkulturell manifestation mot krigets fasor med hopp om fred! Körerna Chorus Lin, Den Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare samarbetar här med Linköpings Akademiska Orkester för att ge Östgötapubliken en stark musikalisk upplevelse till 100-årsminnet av första världskrigets slut. The Armed Man: A Mass For Peace av Karl Jenkins tillägnades de drabbade i Kosovokriget 1998–1999. Verket är skrivet för kör, solister och symfoniorkester och har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. 1900-talet är med största sannolikhet det mest krigsdrabbade seklet i mänsklighetens historia. Verket har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. Vi hör hur militärtrumman ljuder - kriget närmar sig. Det är dags att ta till vapen... Vi hör den blivande krigarens fruktan och hans försök till att stärka sig till kamp och hjältemod. Vi blir vittnen till skräcken och hopplösheten hos de krigsdrabbade. Vi hör tystnaden när slaget är över och vi vandrar runt i förödelsen, bland de överlevande. Vi påminns om att krig drabbar inte bara oss i nuet, det ger också de överlevandes livslånga sår. Den sista satsen uppmanar oss att inte kriga utan att värna om fred – Ring ut det gamla, ring in det nya... Annica Nilsson, mezzosopran Zekerijah Cajlakovic, sångare Christian Zell, textläsning Christina Hörnell, director musices Merete Ellegard, bitr director musices Anna-Karin Strand, dirigent Chorus Lin
Kl 19:00 - 21:15
Plats: Flygvapenmuseum, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-10-21

BETTER IS PEACE - Karl Jenkins The Armed Man

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Denna konsert är en nutida och mångkulturell manifestation mot krigets fasor med hopp om fred! Körerna Chorus Lin, Den Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare samarbetar här med Linköpings Akademiska Orkester för att ge Östgötapubliken en stark musikalisk upplevelse till 100-årsminnet av första världskrigets slut. The Armed Man: A Mass For Peace av Karl Jenkins tillägnades de drabbade i Kosovokriget 1998–1999. Verket är skrivet för kör, solister och symfoniorkester och har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. 1900-talet är med största sannolikhet det mest krigsdrabbade seklet i mänsklighetens historia. Verket har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. Vi hör hur militärtrumman ljuder - kriget närmar sig. Det är dags att ta till vapen... Vi hör den blivande krigarens fruktan och hans försök till att stärka sig till kamp och hjältemod. Vi blir vittnen till skräcken och hopplösheten hos de krigsdrabbade. Vi hör tystnaden när slaget är över och vi vandrar runt i förödelsen, bland de överlevande. Vi påminns om att krig drabbar inte bara oss i nuet, det ger också de överlevandes livslånga sår. Den sista satsen uppmanar oss att inte kriga utan att värna om fred – Ring ut det gamla, ring in det nya... Annica Nilsson, mezzosopran Zekerijah Cajlakovic, sångare Christian Zell, textläsning Christina Hörnell, director musices Merete Ellegard, bitr director musices Anna-Karin Strand, dirigent Chorus Lin
Kl 16:00 - 18:15
Plats: DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

STRIPE - Kristina Trygg

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Kristina
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Strimmaföreläsning: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

Föreläsning - Linköpings universitet
DEN LOKALA POLITIKENS DIGITALA UTMANINGAR Elin Wihlborg, professor Under valrörelsen har digitala medier använts på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Vilka värden är värda att vårda i digitaliseringen? Hur skapas digitala dialoger som tar tillvara olika kompetenser, livserfarenheter och normer? DIGITALISERINGENS OMVANDLING Mariana S Gustavsson, postdoktor Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de för att skapa en utveckling inom offentlig sektor?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-10-25

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Cecilia Engberg, Åsa-Karin Engstrand - The Power in Positionings: A Discursive Perspective on Knowledge Integration Processes
Kl 10:15 - 12:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sven Banisch från Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "From structured attitudes to political spaces: towards empirically informed models of opinion Dynamics". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO202 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Disputation - Mehdi Amirhosseini

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics".
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

2018-10-30

STRIPE - Fredrik Envall

Seminarium - Linköpings universitet
Doktorand Fredrik Envall lägger fram avhandlingskapitel
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-11-01

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Achim Edelmann från University of Bern ger ett seminarium med titeln "Cultural classifications as moderates of social influence". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-11-02

ValueS -Accountability Crisis application workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Accountability Crisis application workshop
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-11-06

Strimmaföreläsning: Visioner för framtidens kommuner

Föreläsning - Linköpings universitet
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING OCH VÄLFÄRD Josefina Syssner, docent Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Med urbaniseringen tilltar skillnaderna och kommunerna ställs inför allt mer olikartade utmaningar. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Vilken betydelse har visioner i samhällsstyrningen? LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT Albin Olausson Algotson Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Men idag är den europeiska unionen, nationella nivån, regionerna och kommunerna involverade i den delikata uppgiften att planera för det okända – att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Och hur hanteras det på kommunal nivå?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-11-07

ValueS - Claes-Fredrik Helgesson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Claes-Fredrik Helgesson present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Infrastructuring Reparation and Solidarity in Mobile Spaces of return

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fredy Mora-Gamez, Postdoc, Department of Thematic Studies, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-08

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Stine Møllegaard från Köpenhamns Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "The role of cognitive skills and non-cognitive traits in the genetics of education". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias?, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Detta är en konsert du inte bör missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:30 - 21:00
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-10

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Åtvids Stora kyrka, Åtvidaberg
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-11

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Vårfukyrkan, Skänninge
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-14

ValueS - Katherine Harisson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Katherine Harisson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

NorrUT seminarie - Magnus Karlsson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Magnus Karlsson, GU, med titeln: Moraliskt arbete på förskolan. Regler och moralisk ordning i barnbarn och vuxen-barn interaktion.
Kl 13:15
Plats: K6a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Borders and Migrants

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Thomas Nail, Professor, University of Denver.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-15

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tak Wing Chan från University College London ger ett seminarium med titeln "Understanding the social and cultural bases of Brexit". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Grundutbildningskommittén

Internt - Institutionen för tema
Kl 13:00 - 15:00
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 13282174.

2018-11-20

STRIPE - Ann-Sofi Kall

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Ann-Sofi Kall
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-11-21

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with PhD Sara Bea, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

The Swedes and their fathers”: DNA-Genealogy as Biological Citizenship

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, Senior Lecturer, REMESO, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K51
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-22

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Janos Kertesz från Central European University, Department of Network and Data Science besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Human behavior from communication data". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
2018-11-22 kl 16:30 -- 2018-11-20 kl 17:30 Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-11-27

STRIPE - Simon Haikola

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Simon Haikola
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Martin Charter - Designing for the Circular Economy
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 319:800
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

2018-11-28

ValueS - Imposters reading

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Imposters reading
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-11-29

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Xavier de Luna från Umeå Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Longitudinal studies with linked register data: some methodological challenges and solutions". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-12-01

Jubileumskonsert

Kultur & nöje - Linköpings universitet
LAO, Linköpings Akademiska Orkester fyller 25 år och detta firar vi med en festlig julkonsert, alternativt ljuvlig festkonsert. Kom och fira med oss och vår hemliga gäst! Linköpings Akademiska Orkester Dirigent Merete Ellegaard
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-04

STRIPE - Avfall

Seminarium - Linköpings universitet
Fördjupningsseminarium med tema "Avfall"
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-12-05

ValueS - Fredy Mora

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Fredy Mora, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Nicolette Lakemond - Smart Systems Innovation - Generativity, Critically and Complexity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

NorrUT seminarie - Pernilla Lagerlöf

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Pernilla Lagerlöf, GU, med titeln: Musical play: Children interacting with and around music Technology.
Kl 13:15
Plats: K7a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

The Connection of Work and Dimensions of Protection in the Nordic Countries

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karl Gauffin - Postdoc, Public Health Science, Stockholm University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Julkonsert – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-06

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Matthias Studer från University of Geneva ger ett seminarium med titeln "Validating typologies in sequences analysis using null models". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 Annual Symposium with the Wallenberg Center for Molecular Medicine at Linköping University
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-08

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 17:00 - 18:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-11

Högre seminarium - Antonie Hennion

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Director of Research at the Ecole des Mines de Paris, Antonie Hennion present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-12-12

ValueS - SSteve Woolgar

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Steve Woolgar present research
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Climate Change Denial and Far-Right Nationalism

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Hultman, Docent in Technology, Science and Environmental Studies, Chalmers
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-12-13

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ridhi Kashyap från Nuffield College, University of Oxford ger ett seminarium med titeln "Measuring global gender inequality indicators with online data". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-12-18

STRIPE - Johan & Dick

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Johan Niskanen & Dick Magnusson (& Avslutning)
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-12-19

ValueS - Data analysis session

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Data analysis session with Claes-Fredrik Helgesson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.


Sidansvarig: admitted@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014