Göm menyn

Använd ditt studentinflytande genom NSI-enkäten

Kårernas centrala arbetsmiljöombudI dagarna skickades NSI-enkäten ut till knappt 15 000 studenter. Och oavsett om du är nöjd eller missnöjd med din studietid ska du ta chansen att göra din röst hörd! Det tycker i alla fall kårernas centrala arbetsmiljöombud.
– Säg vad du tycker, annars blir det ingen förändring, säger Marcus Ericsson, LinTek.

Vartannat år genomför LiU undersökningen NSI, Nöjd Student Index. Frågorna i enkäten handlar om utbildning, studentinflytande, lika villkor och praktiska saker som läsplatser.
Kåraktiva NSI-märker kaffemuggar

– NSI, det är helt enkelt LiU som undrar hur vi studenter upplever vårt campus. Och målet med NSI-enkäten är att förbättra de problem som finns, förklarar Björn Widén på studentkåren StuFF.
- Det är jättebra att undersökningen görs, för även om det finns andra vägar att tycka till, som till exempel kursvärderingar, så kan det som student vara svårt att komma till tals och få återkoppling, fortsätter han.

Det var 2008 som studentkårerna tog initiativ till den första NSI-enkäten, och när den nu genomförs för tredje gången är enkätsvaren ett självklart arbetsmaterial för båda anställda och kårer.
– Det är värdefull input för oss kårer. Genom att göra den här typen av undersökning får man en helhetsbild och fokus på campus istället för programmet eller kursen, säger Annie Svensson på Consensus.

Engagemanget från de tre kårerna är stort, även om de har olika hjärtefrågor. Fler studietimmar står på önskelistan för studenterna på Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap, kvalitetssäkrade VFU-platser tycker Hälsouniversitetets studenter är extra viktigt och på Tekniska högskolan, med sina långa dagar på campus, är studentköken i fokus.
Sedan finns det många saker som är viktiga för alla studenter.NSI-märkningen
– Funktioner som Lika villkor och Studenthälsan är ju viktigt för oss alla, oavsett fakultet, säger Annie Svensson.

Och gällande studenter som tänker ”varför ska jag svara”, är de rörande överens.
– Säg vad du tycker, annars blir det ingen förändring. Självklart vill man att LiU ska ha gott rykte och vara ett attraktivt universitet! Det tycker jag är viktigt både när det är dags att ge sig ut i arbetslivet och när man träffar kompisar från andra universitet, säger LinTeks Marcus Ericsson.

Björn Widén håller med.

– Även om du slutar plugga till våren kan du fortfarande påverka utbildningen och arbetsmiljön för andra studenter. Det är därför det är viktigt att svara på NSI, för att du bidrar.

 

Läs mer på www.liu.se/nsi. Där kan du också se hur många som har svarat hittills.

 

Fakta om NSI

Vad har hänt sen förra enkäten?
NSI-enkäten 2010 visade att mer än 8 av 10 studenter nöjda med livet på LiU. Några områden kunde förbättras, vilket ledde till:

  • Fler grupprum och studieplatser, bland annat på biblioteken.
  • Nya studentkök i C-huset, B-huset och TEMA-huset på Campus Valla.
  • Nytt studentkök i Hus 462, vid Nils Holgersalen, Campus US.
  • Biblioteken öppnar från kl. 8 på morgonen, undantaget Bokladan och LiU Malmsten. Tidigare var det bara Hälsouniversitetets bibliotek som öppnade så tidigt.

Så här gör du:

  • Enkäten skickas till din studentmail den 15 februari med rektor Helen Dannetun som avsändare.
  • Den tar bara några minuter att besvara!
  • Senast 16 mars behöver vi dina svar.
  • Enkäten skickas ut till alla heltidsstudenter som läser minst 22,5hp och är inne på sin andra termin.
  • Du svarar anonymt! Enkäten bearbetas av ett externt företag för att kunna säkra anonymiteten.

Hur många procent svarade 2010?
Hälsouniversitetet: 59 %
Tekniska högskolan: 44 %
Filosofisk fakultet: 47 %
Utbildningsvetenskap: 36 %

 

Bilden ovan fr v: Studentkårernas centrala arbetsmiljöombud – Annie Svensson, Consensus, Björn Widén, StuFF och Marcus Ericsson, LinTek.

Bilden till höger: Med gemensamma krafter har mer än 3000 kaffemuggar NSI-märkts av kåraktiva och projektledaren för NSI, Marina Geijer (t h).

LiU har infört en NSI-märkning, logotypen ovan. Märkningen betyder att det skett en förändring som studenterna föreslagit.


Text och bild: Sophie Weinhardt


2012-02-16
Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-10