Göm menyn

Grupprumsbokning på webben

Grupprumsbokning på webben byter utseende 18 mars. Nytt är också att Clinicums lokaler på Hälsouniversitetet och bibliotekets lokaler i D-huset blir möjliga att boka via webben.

Det första bokningsbara datumet för grupprummen är den 2 april. Du kommer sedan att kunna boka vissa grupprum 14 dagar i förväg och andra 24 timmar i förväg.

Vem får boka ett grupprum/lokal?

Alla studenter med ett fullvärdigt LiU-ID har rätt att boka lokaler via webben. Studenter kan även boka för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning, men där måste bokningen göras via AV-service.
Mer information om en sådan bokning

Vilka grupprum/lokaler kan jag boka, och när?

LiU:s gemensamma lokaler på Campus Valla, Campus Norrköping och Clinicum på Campus US, samt bibliotekens grupprum är bokningsbara.

Vissa institutioner har lokaler som bara får bokas av studenter registrerade på respektive institution/program. Information om institutionernas lokalregler finns på respektive institutions hemsida, du kan också hitta information om specifikt gällande regler på den anslagstavla som finns uppsatt i varje lokal.

LiU:s gemensamma lokaler kan enbart bokas under terminstid. Bibliotekens grupprum kan bokas under öppettiderna.

Vad gäller i LiU:s gemensamma grupprum/lokaler?

  • All förtäring är förbjuden.
  • Lokalerna får möbleras om, men ska återställas (en tänkt placering av möblerna finns uppsatt i lokalen).
  • Bokade lokaler som inte ska utnyttjas bör avbokas, outnyttjad bokning förfaller efter 30 minuter.
  • Bokningen får endast gälla studier.
  • Som student får du boka max 4 timmar/dag.
  • Inga bokningar kan göras efter kl. 20.00.

Till lokalbokningen


2013-03-15Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-03-22