Göm menyn

OBS - inaktuell information: Registrera dig på dina kurser

OBS - inaktuell information!

För att du ska kunna få dina poäng, kunna tentera och komma åt kursrum i Lisam, måste du registrera dig på kurserna du ska läsa.

Alla studenter måste registrera sig på de kurser de ska läsa, detta gör du själv i studentportalen. Om du är en programstudent, måste du även registrera dig på programmet.

Med anledning av den senare tidens problem gällande kursregistreringar, vill vi uppmana alla studenter på programtermin 1 att kontrollera sina kursregistreringar i Studentportalen och komplettera dessa vid behov.


Fri Aug 30 11:29:57 CEST 2013
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 25 15:39:42 CEST 2018