Göm menyn

LiU-studenter vann Hack för Sweden Awards 2015

Johan Holmlund och Emma Melander, som läser på masterprogrammet i kognitionsvetenskap vann tillsammans med Oliva Kassander från Grafisk  design och kommunikation och Erik Sandrén från Medieteknik tävlingen Hack för Sweden Awards 2015. Snart får studenterna sätta sig på ett plan till San Francisco och Silicon Valley, vilket var vinsten i tävlingen.

Vinnare i Hack for Sweden- Vi ställde upp i tävlingen för att det är kul med hackaton helt enkelt, säger Johan Holmlund. Jag och Erik Sandrén har varit med i andra hackaton* förut, och så kom vi på idén att ta med våra respektive den här gången. Då blev vi ett bra lag med olika kompetenser som grafisk design, kodning och kognitionsvetargrejer som användbarhet.

Det var ett intensivt dygn. Gruppen tog bara en paus på fyra timmar för att få lite sömn. De resterande 20 timmarna veks åt arbete.

- En idé var allt vi hade med sig in i tävlingen. Sedan hade vi bara 24 timmar på oss för planering, designarbete och kodning för att vi skulle kunna presentera en prototyp av tjänsten innan tiden gick ut.

Tjänsten de tog fram, kallad Varsko, handlar om att medborgare ska kunna få information om nationella olyckor och katastrofer via sociala medier, SMS eller mejl, där de själva valt vilka orter som är relevanta för dem och från vilken kanal informationen ska komma. Privatpersoner kan också själva rapportera in händelser. Studenterna har använt data från Lantmäteriet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för sin tjänst. Nu hoppas de att myndigheterna ska vilja gå vidare med att utveckla tjänsten och göra den tillgänglig.

Alla medverkande LiU-studenterTävlingen, som pågick 14-15 mars, är ett samarbete mellan ett 20-tal svenska myndigheter. Den är till för att främja att nya tjänster och produkter blir möjliga med hjälp av myndigheters öppna data. Runt 90 personer var med och tävlade. Av dem var 22 LiU-studenter från Kognitionsvetenskap, Grafisk  design och kommunikation och Medieteknik.

*Ett hackathon är ett event där deltagarna ägnar vanligtvis ett dygn eller en helg med att programmera och inspireras av varandras kodande och/eller med att utveckla en produkt eller tjänst.

Text Annika Johansson, foto på vinnarna: Jenny Svennås-Gillner, SLU


2015-03-16Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-18