Göm menyn

Dags för ny logotyp för Consensus

Nyligen bjöd studentkåren för Medicinska fakulteten in sina medlemmar för att presentera tre förslag på en ny logotyp. På åsiktstorget hade medlemmarna chans att ge sina åsikter om förslagen.

Arbetet med den nya logotypen grundar sig delvis i LiU:s byte av grafisk profil. En annan bidragande faktor till bytet är att Hälsouniversitetet bytt namn till Medicinska fakulteten, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation.

Niclas Olsson, vice kårordförande för Consensus, var på plats i Norrköping för att visa upp de olika logotypförslagen för medlemmarna.

- Det är viktigt att medlemmarna är inkluderade i arbetet eftersom kåren finns till för just studenterna. Vi vill att de ska gilla slutresultatet.

Consensus har för närvarande Linköpings universitets sigill som bakgrund i sin logotyp. När LiU i maj 2015 bytte grafisk profil fick studentkåren direktiv om att det vore lämpligt att även de gjorde om sin logotyp. I början av terminen annonserade Consensus att de sökte någon som kunde hjälpa dem med det arbetet. Olivia De Flon, student vid kandidatprogrammet Grafisk Design och Kommunikation, sökte tjänsten och står idag bakom utformandet av koncepten.

- Jag och Consensus marknadsföringsansvarige utformade tillsammans en kreativ brief och därefter jobbade jag vidare med brainstorming och skisser utifrån det som sedan resulterade i de tre koncepten, berättar Olivia De Flon.

Den här gången väljer Consensus att göra logotypen fristående från LiU:s grafiska profil och de anser det viktigt att logotypen ska representera Consensus och Medicinska fakultetens utbildningar. Efter att Consensus tillsammans med Olivia De Flon sammanställt resultatet av medlemmarnas åsikter jobbar de vidare med ett av förslagen. Resultatet ska bli en grafisk profil med tillhörande manual.

- Vi vill helst stå klara med en grafisk profil den 26 november då Consensus fullmäktige sammanträder. Då har vi chansen att rösta igenom den nya logotypen. Vi vill framförallt att den ska vara färdig till Nolle-P i januari när våra framtida medlemmar möter oss, förklarar Niclas Olsson.

Givetvis har även studentkårens styrelse åsikter om förslagen men någon solklar favorit tycks inte finnas.

- Det är lite spridda skurar, alla har sin egen favorit… säger Niclas Olsson.

 

Linda Åkerman, studentreporter 2015-10-22

Bilderna visar de tre förslagen.

 
Förslag 3

 

Förslag 2

Förslag 1

 

 


2015-10-22
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-22