Göm menyn

Studenthälsan – ett extra stöd för studenter på campus

Studenthälsan finns till för studenter vid Linköpings universitet och är tillgänglig på samtliga av universitetets campus. Som student kan man få hjälp med eller stöd i psykiska såväl som fysiska frågor och besvär. Att föreläsningar i ämnen som stress och sömn samt lunchpass i yoga erbjuds är däremot något alla studenter kanske inte är medvetna om.  

Hjärta bland böckerDe flesta studenter vid Linköpings universitet känner säkerligen till Studenthälsan - eller har åtminstone hört talas om den – men vet kanske inte exakt vilka resurser som erbjuds. Ann-Britt Johnsson, sjuksköterska vid Campus Norrköping, berättar att Studenthälsan jobbar förebyggande och med studenten i fokus, både inom psykiska och fysiska områden. Studenthälsan i sig kan dock inte förse studenter med läkemedel eller någon mer avancerad medicinsk hjälp än rådgivning och stöd. Däremot kan Studenthälsan hjälpa studenter att hitta rätt hjälp från andra håll. Studenthälsan består totalt av tre kuratorer, tre sjuksköterskor, två psykoterapeuter, en samordnare och en studentsocial samordnare.

- Är man osäker på huruvida man kan få hjälp hos Studenthälsan eller inte, är det alltid bättre att fråga oss än att låta bli. Vi kan sedan, om det skulle bli aktuellt, leda studenten vidare till rätt hjälp, förklarar Ann-Britt.

Studenthälsan håller även i kurser, föreläsningar och workshops för studenter; något alla studenter kanske inte är helt bekanta med. Det finns även ett fokus på att peppa studenter att klara av sina studier, både i form av föreläsningar i ämnet och en broschyr med studietekniska tips på hemsidan.

- Studenthälsan håller i kurser om bland annat stress, sömn och relationer. Dessutom organiserar och ansvarar vi för utbildningen av faddrar varje termin, tillägger Ann-Britt. Drop in-pass i yoga och mindfulness finns också till för studenterna. Dessa aktiviteter är, likväl all kontakt med Studenthälsan, kostnadsfria. Värt att veta som student är även att man är välkommen till Studenthälsan på samtliga campus, oberoende var man bor eller studerar – alla studenter har rätt till all hjälp.

Den vanligaste sökorsaken bland studenter är stress, ångest och nedstämdhet; faktorer som rimligtvis speglar dagens samhälle, enligt Ann-Britt. Vill man få hjälp eller stöd från Studenthälsan är det bästa sättet att fylla i ett kontaktformulär som finns på Studenthälsans hemsida eller att helt enkelt ringa den person man önskar få hjälp av. Akuta fall prioriteras av förståeliga skäl före mindre akuta fall, men man kan oftast räkna med att få en tid inom två veckor efter det att man hört av sig. Studenthälsan ansvarar även för kris- och katastrofstöd för studenter i behov.

Känner du att du är i behov av Studenthälsans hjälp eller kanske vill ha någon att prata med? På Studenthälsans hemsida finns kontaktuppgifter och nödvändig information, samt tips, råd om egenvård och matnyttiga länkar.

Studenthälsans hemsida

Text: Paulina de Klerk, studentreporter

Foto: Annika Johansson


2015-11-25
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-25