Göm menyn

Årets Exjobb 2015

Svensk Fjärrvärme har utsett årets bästa examensarbeten inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. LiU-studenterna Olle Gustafsson och Johan Karlsson får utmärkelsen och därtill 20 000 kronor för sitt arbete om energieffektivisering av flerbostadshus.

Olle Gustafsson och Johan Karlsson har läst civilingengörsutbildningen i maskinteknik. Arbetet har utförts på avdelningen för maskinteknik med inriktning mot energisystem, i samarbete med Tekniska verken i Linköping och Stångåstaden.

Juryns motivering:
Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Författarna försöker ge en mångfacetterad bild av förutsättningarna för både leverantörer och köpare och de långsiktiga effekterna av energieffektivisering ur ekonomisk och resursmässig synvinkel för både bolagen och kommunen. Arbetet har haft primärenergifokus och den gjorda analysen är djup och har beskrivits på ett föredömligt sätt. Ett extra plus är medverkan av både kund och leverantör.

Om Årets exjobb fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme (Svensk fjärrvärmes webbplats)

Civilingenjör i maskinteknik (till utbildningens webbplats)

Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus – frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme. (Länk till examensarbetet, PDF)

 


2015-11-27
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-27