Göm menyn

Pris för uppsats

Christian Albertsson och Housam Attar får ett av två förstapriser i Konkurrentverkets uppsatstävling i juridik och ekonomi för sin examensuppsats, skriven vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Förutom äran vinner de 25 000kr. De tävlade om priset med femtiotalet andra studenter som skrivit uppsatser om offentlig upphandling eller konkurrens på C-,  D- eller mastersnivå.

Christian AlbertssonChristian Albertsson är trött men glad efter att ha fått presentera uppsatsen och ta emot priset under dagen. Hans medskribent Housam Attar kunde inte medverka för han är i Dubai på tjänsteresa.

- Det var kul att få företräda Linköpings Universitet genom vinsten i tävlingen. Syftet med vår uppsats var att identifiera vilka hinder som små och stora företag har vid upphandlingar.

Handledare i uppsatsarbetet var Jörgen Dahlgren. I juryns motivering står det: "Ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna empiriskt undersöker hinder som företag upplever i samband med offentliga upphandlingar. Litteraturgenomgången är omfattande och författarna har på ett mycket ambitiöst sätt samlat in ett omfattande datamaterial. Den empiriska datan kommer dels från småföretag och dels från upphandlande myndigheter. Därmed görs en kartläggning av både småföretags upplevda hinder och upphandlarnas perspektiv på frågan. Uppsatsen ger därmed värdefulla insikter till alla som verkar för ett ökat deltagande av småföretag i offentlig upphandling. Den insamlade datan är dessutom ett utmärkt underlag till fortsatta empiriska studier av småföretagarens upplevda hinder när det gäller offentlig upphandling."

Läs uppsatsen Små företag och offentlig upphandling (PDF Konkurrensverkets webbplats)

 

Foto Joen Söderholm


Annika Johansson 2015-12-08
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-12-08