Göm menyn

Finansförbundets uppsatsstipendium

Rebecca Fallberg, masterstudent i affärsjuridik, har fått Finansförbundets stipendium och därmed 12 500 kronor för masteruppsats i affärsrätt, "Ny EU-reglering avseende finanskrishantering”.

Om stipendiet på Finansförbundets hemsida

 


2016-01-19
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-19