Göm menyn

Studentinflytande kartläggs

Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera studentinflytandets förutsättningar efter att kårobligatoriet avskaffades.

– Min förhoppning är att vi ska kunna visa på flera goda exempel där studentinflytandet fungerar riktigt bra, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

 

Läs mer på Universitetskanslersämbetet  webbplats


2016-01-25
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-25