Göm menyn

Få betalande studenter

De utomeuropeiska studenter som kommer till Linköpings universitet och som måste betala studieavgifter ökar, men de är fortfarande mycket få. Totalt handlar det om 85 stycken. Närmare hälften av de avgiftsskyldiga studenterna kommer från Indien, övriga är spridda på ett 20-tal länder. Alla utomeuropeer behöver dock inte betala någon studieavgift.

Källa: LiU:s årsredovisning 2015


2016-02-26
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-26