Göm menyn

Workshop om LiU:s initiativ i flyktingfrågan

LUST-godkända studentföreningar kan söka pengar för projekt, arrangemang eller initiativ som berör flyktingsituationen. Den 31/3 och 21/4 hålls workshopar för att diskutera olika idéer relaterade till LiU:s initiativ i flyktingfrågan.

– Vi har under hösten fått ta emot många frågor och förslag, från både medarbetare och studenter, på vad universitetet kan bidra med i den svåra situation som råder. Vårt uppdrag är ju att utifrån en demokratisk grundsyn och akademisk tradition skapa, sprida och nyttiggöra kunskap och på det här sättet vill vi se vilka initiativ vi kan bidra med, sa rektor Helen Dannetun i samband med att beslut fattades kring samordningen av universitetets initiativ i flyktingfrågan.

Äskningsansökan

Ansökningar kan skickas in löpande till veronica.broden.gyberg@liu.se. Ansökningen bör omfatta max 2 sidor/1000 ord samt innehålla:

  • en beskrivning det föreslagna arrangemanget eller projektet samt hur det relaterar till rektors beslut
  • tidsram, budget (max 30,000kr) samt ansvarig kontaktperson
  • märkas med diarienummer LiU-2016-00272

Det är en fördel om flera institutioner/enheter/fakulteter/kårer/studentföreningar är inblandade i det föreslagna arrangemanget/projektet.

Workshop om idéer relaterade till LiU:s initiativ i flyktingfrågan

Workshopen skapar möjlighet till diskussion, erfarenhetsutbyte och utveckling av de många idéer som anställda och studenter har kopplat till flyktingfrågan på olika sätt. Utvecklingsmedel har utlysts och dessa tillfällen kan exempelvis resultera i fler färdiga ansökningsidéer och gemensamma initiativ.

Preliminärt program

  • Inledning och nulägesrapport
  • Presentationer från dem som vill berätta några minuter om pågående åtgärder eller idéer
  • Diskussioner i grupper
  • Gemensamma avstämningar

31 mars 9.15–12.00, Campus Valla
21 april 9.15–12.00, Campus Norrköping

(Lokaler meddelas senare och beror på antalet deltagare.) Anmäl deltagande till veronica.broden.gyberg@liu.se.

 

Mer om LiU:s initiativ i flyktingfrågan


2016-03-02
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-02