Göm menyn

Lyssnande läsning

Nu kan studenter på LiU kostnadsfritt ladda ner talsyntesprogrammet Tortalk till sin egen dator. Programmet gör att man kan man få all text som syns på datorns skärm uppläst av en datorröst.

För en en person med läshinder tar det lång tid att läsa och det går åt mycket koncentration bara till att avkoda texten. Det kan göra att det blir svårare att minnas och förstå det lästa. Genom att lyssna på texten kan fokus och energi läggas på innehållet istället.

Programmet fungerar på alla typer av dokument, som e-böcker och låsta PDF-filer med mera. Det går till och med att få text från en scannad bild uppläst.

Katarina ErikssonKatarina Eriksson är en av LiU:s biblioteks kontaktpersoner för studenter med läshinder. Hon är entusiastisk över att universitetet har köpt in programmet.

- Med hjälp av Tortalk kommer studenter med läshinder spara tid och få mer kontroll över sin studiesituation. Det finns andra verktyg, men de är inte lika användarvänliga. Tortalk är väldigt enkelt att använda och kan användas på alla typer av texter.

Det kan även vara till hjälp för andra som gärna lyssnar på text eller tycker att det är ansträngande att läsa på en datorskärm.

- Programmet finns på 20 olika språk. För en del kan det underlätta att lyssna istället för att läsa en svår text som är på ett annat språk än deras modersmål. Sen kan jag tänka mig att det är användbart vid korrekturläsning av egen text. När man får den uppläst hör man om det flyter på bra.

Det går att välja mellan 60 olika talsyntesröster.

- Rösten är aningen datoraktig, man får tänka sig att den har en dialekt, men den läser korrekt och det går att reglera hastigheten på uppläsningen. Så med lite träning går det snabbare och snabbare.

Tortalk laddas ner via Studentportalen. Det finns för både Mac och Windows samt för surfplattor med fullt Windows.

Text och bild Annika Johansson

Ladda ner Tortalk via Studentportalen

Tortalks hemsida

Film som visar hur Tortalk fungerar

 Fler resurser för studenter med läs- och skrivsvårigheter

Stava Rex och Spellright är kostnadsfria rättstavningsprogram speciellt utvecklade för personer med dyslexi. Stava Rex hittar och rättar stavfel och grammatikfel i svensk text och Spellright hjälper svensktalande att stava rätt på engelska. Hämtas via Studentportalen.

Bibliotekets service till studenter med läshinder

LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning

 


2016-03-03
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-04