Göm menyn

Kårer emot flergradig betygsskala

Tidigare var det upp till respektive universitet att bestämma hur betygsskalan vid lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) skulle utformas. Från och med 2014 infördes krav på att studenterna skulle få betyg med en flergradig skala. Uppsala studentkår är kritiska mot detta och har tillsammans med sexton andra kårer skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet för att uppmana dem att ta bort kravet. Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet är en av dem.

KeyhusetStuFF är kåren för studenter som läser utbildningsvetenskap eller vid Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet. Mattias Rydberg är utbildningsutvecklare med ansvar för utbildningsvetenskap vid StuFF.

Varför är ni med på skrivelsen?

- Vi tycker att det ska vara upp till varje lärosäte att bestämma betygsskalan. Att få godkänt eller väl godkänt på sin VFU behöver inte säga så mycket om studenten i fråga, om huruvida personen skulle vara bättre eller sämre, i och med att det är handledarens omdöme som ligger till grunden för betyget. Om man får en handledare som man klickar med, så är chansen större att man får ett bra betyg. Det är även en ökad kostnad för universitetet att lägga tid på handledare och examinatorer  för att de ska kunna garantera rättssäkerheten. Det krävs mer för att sätta sig in i bedömningen om en student ska ha väl godkänt eller godkänt.

Vad hoppas ni på ska hända?

- Ja, det bästa hade såklart varit om de rev upp det hela, men framförallt försöker vi få till en diskussion. LiU gjorde en skrivelse som de inkom med 2014, där de försökte påverka regeringen att riva upp beslutet. Men i och med att det blivit klubbat har det blivit en realitet nu. Så vi på studentkårerna försöker att uppmärksamma den nya regeringen på att vi inte tycker det här var ett bra steg att ta.

Läs hela skrivelsen från Uppsala studentkår

Text Annika Johansson

Foto Peter Karlsson


2016-03-29
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-29