Göm menyn

Fler högutbildade har jobb

År 2014 förvärvsarbetade 80 procent av befolkningen i åldern 25-64 år. Motsvarande andel för högutbildade var 87 procent och för lågutbildade 61 procent. Det visar siffror från SCB.

Läs mer på Statistiska Centralbyråns hemsida


2016-06-23
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-23