Göm menyn

Skandias uppsatspris gick till LiU-ekonomer

Pristagarna

Civilekonomerna Juni Fagerman och Adam Hallborg har fått Skandias pris för bästa masteruppsats om 30 000 kronor. Uppsatsen från våren 2016 handlade om Aktiv fondförvaltning, förekomsten av dolda indexfonder på den svenska marknaden och vad som påverkar aktiviteten i en fond.
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-14