Göm menyn

Vill du jobba som studentmentor?

Som mentor hjälper du en medstudent på LiU, som på grund av funktionsnedsättning, har svårt att planera och strukturera sina studier. Nu söker vi studentmentorer från samtliga fakulteter och i både Linköping och Norrköping.

De studenter som erhåller mentorsstöd är främst personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ex. ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd.

Som studentmentor erbjuds du utbildning varje termin och handledning i ditt arbete. Du blir timanställd vid LiU och får 124 kr/h i ersättning samt möjlighet att få ett intyg efter avslutad anställning.

Mentor och medstudent träffas en gång per vecka (1-2 timmar) alternativt efter behov och upprättar en gemensam veckoplan, t.ex. målplanering, checklistor, lägger in påminnelser om uppgifter som ska lämnas in, tentaanmälningar osv. Vid kommande möte har man en uppföljning för att följa upp tidigare planering.

Forskning visar att både medstudenter och mentorer i högre utsträckning fullföljer sina studier. Skicka din intresseanmälan och frågor till mentorssamordnare Malin Nestor malin.nestor@liu.se på Studenthälsan.

Läs mer om hur det är att vara studentmentor

 


2016-11-15
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-15