Göm menyn

Studenter ställer ut på #slöjdisthenewblack

I Slöjdgalleriet, på Storgatan 41 i Linköping, visas just nu den mycket intressanta utställningen #slöjdisthenewblack. Det är studenter vid Linköpings universitet på programmet Slöjd, hantverk och formgivning år 2 som ställer ut sina arbeten.

Utställningen är spännande och leder till eftertanke. Den visar upp en stor variation i både tekniker och materialval. Här bjuds på allt från smycken till textil, trådslöjd och trähantverk. Centralt är reflekterande kring slöjd, hållbarhet och framtid men studenterna blickar även tillbaka till traditionellt slöjdande.

Med den engagerande titeln på utställningen #slöjdisthenewblack förflyttas slöjden in i framtiden och namnet följs upp med frågan: Vad är slöjd? Besökarna inbjuds att vara delaktiga genom att tagga sina egna slöjdalster på instagram och reflektera över begreppet slöjd. Som besökare kan man utläsa ett stort intresse och mycket inlevelse hos studenterna vilket bådar gott inför framtiden.

Utställningen pågår 14 januari – 11 februari.

Mer om utställningen på Facebook


2017-01-11
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-11