Göm menyn

Helterminsscheman införs efter initiativ från studentkårerna

Möjlighet till bättre framförhållning i schemaläggning som var något som studentkårerna särskilt lyfte på ett studentledningsråd i april 2016. Fram tills nu har studenter kunnat få sina scheman bara ett par veckor innan kursstart.

- Det har varit ett ständigt problem att vi studenter inte kunnat planera vår tid, säger David Blomgren, kommunikatör på StuFF. LiU är riksrekryterande och många vill kunna boka in när de vill åka ”hemhem”. Man kanske vill gå en extrakurs vid sidan om de ordinarie studierna, man kanske har barn eller någon funktionsvariation att ta hänsyn till.

En utredning där man tittade närmare på förutsättningar och konsekvenser av en sådan förändring visade att helterminsschemaläggning inte bara skulle skapa mindre stress för studenter och lärare, utan även kan effektivisera lokalbokning och bli en vinst i stort.

- Det känns bra att vi fick igenom förslaget, säger David. Vi har ett gott samarbete med universitetet och får ofta gehör för våra åsikter.

Den nya schemaläggningen införs med start hösten 2018. Innan dess ska berörd personal utbildas och nya rutiner för användningen av de digitala stödsystemen formas.


2017-02-03
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-03