Göm menyn

Nytt forum för kultur- och kunskapsutbyte

Nu har Gemenskapstorget haft sin premiär, ett forum där studenter, föreningar, företag, och nyanlända kan träffas för att främja kunskaps- och kulturutbyte.Händer i cirkel, text Gemenskapstorget

– Gemenskapstorget är ett forum där alla kan komma med kunskap och arrangera interaktiva workshops. Fokus ligger på kultur, kunskapsutbyte och samarbete,  säger projektledare Jennifer Gast, student vid Kultur, samhälle, mediegestaltning. Hon driver projektet som sitt examensarbete, och studentkåren StuFF är initiativtagare.

Vad hoppas du projektet ska ha för effekt?
– Vi vill se att det i mötet mellan akademi, näringsliv, och det civila samhället skapas ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan dessa områden. Vi vill öppna upp för ett ödmjukt utbyte där människor från alla verksamhetsområden och alla delar av världen får dela med sig av sin kunskap och kultur.

Sammanförande av grupper

Idén om Gemenskapstorget uppkom genom StuFFs arbete med breddad rekrytering och en vilja att lyfta fram möjligheten för studenter att integrera med det civila samhället och näringslivet.

– Vi ville använda den kompetens som finns i universitetet, där det finns massor av studenter och anställda som vill engagera sig i och ta del av ett kulturutbyte. Vi har fått ett  stort stöd av dem i projektet, LiUs initiativ i flyktingfrågan har varit värdefullt för oss och har möjliggjort genomförandet av Gemenskapstorget. Sen finns det ett näringsliv och ett föreningsliv som är med och bidrar med kunskap och kompetens. Vårt mål var helt enkelt att föra samman akademi, näringsliv och det civila samhället. Därför startade vi Gemenskapstorget.

Vad har din utbildning gett dig i projektet?
– Väldigt mycket märker jag nu. I rollen som projektledare har jag fått ansvar för projektplanering, eventplanering, kommunikation och sociala medier, lite allt möjligt. Det är roligt. Men KSM-tänket är också mångfald, inkludering, helt enkelt sociala samhällsfrågor.

Gemenskapstorget har fått bra bemötande från de inblandade aktörerna, och förhoppningen är att studenternas engagemang ska göra långsiktiga avtryck i samhället.
- Vår önskan är helt enkelt att samhället inte ska vara uppdelat i "vi och dom", och istället göra så att det bara finns ett “vi”. Och där tror och hoppas vi att Gemenskapstorget med studenternas engagemang kommer spela en viktig roll.

*

Gemenskapstorget anordnas av studentkåren StuFF och äger rum varje tisdag, varannan vecka i Norrköping respektive Linköping. Mer information finns på

 

Fredrik, praktikant


2017-03-16
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-16