Göm menyn

Studentundersökningen tar pulsen på LiU

Studentkårernas studiesocialt ansvariga

2017 års Studentundersökning är i full gång. Fram till 20 april har LiU:s studenter chansen att ge sin syn på studiemiljö, utbildning, lika villkor och studentinflytande.

Och Studentundersökningen är mycket viktig, det kan alla tre studentkårernas studiesocialt ansvariga intyga, Linnéa Lundström från StuFF, Axel Lund från Consensus och Ina Jansson från LinTek.

- Resultaten från Studentundersökningen är något som både LiU och kårerna använder som underlag för sitt arbete, säger Linnéa. – Det är ofta vi kollar upp hur många procent som tyckte det ena eller det andra när vi diskuterar olika frågor på möten med LiU, så det är en undersökning som refereras till och hela tiden används som utgångspunkt i diskussionerna. 

- Det är nog inte helt vanligt med en sådan här stor universitetsövergripande undersökning, där alla tre kårer jobbar tillsammans. Det ger en extra tyngd åt resultaten, säger Ina.

Och att samordna alla olika intressen verkar inte heller vara något problem.

- Att vi är tre kårer med olika frågor vi tycker är viktigast är inget problem, säger Axel. – Efter undersökningens slut får vi resultat ända ner på utbildningsprogramnivå, och kan då se vilka frågor som är viktigast för just den enskilda utbildningen.

Vilken är den viktigaste frågan för dig och din studentkår?

Axel, Consensus: 
- De dolda omkostnaderna kring VFU. Blir du placerad på en annan ort får du indirekt betala för att bli examinerad. Vi jobbar med det kontinuerligt, men det behöver fortfarande bli mycket bättre.

Ina, LinTek:
- Arbetsmiljön. Vi har brist på studieplatser, men även möjlighet att sitta ner och äta sin lunch. Det är konkreta saker, men får man stressa för att hinna värma sin lunch och dessutom inte har någonstans att sitta ner och äta, kan det i förlängningen leda till stress.

Linnéa, StuFF:
- Bristen på lärarledd tid är alltid het för oss, man känner att man inte träffar sina lärare tillräckligt ofta och det är viktigt bland annat för att kunna bli inspirerad och motiverad.

Samtliga:
- Återkoppling på sina studieprestationer, till exempel inlämningar, hemtentor, seminarier. Det är viktigt att få en motivering av lärare hur du presterade och varför, kopplat till betyget. Det kan även ta lång tid innan man får sitt resultat, och man får ibland gå flera veckor och inte veta hur man har presterat. 

Har ni något tips till studenterna som ska svara?

- Har sektionen eller utbildningen en särskild fråga som ni brinner för – gå ihop och utryck denna i fritextsvaret. Grafisk design och kommunikation, GDK, uppmanade senast sina medlemmar via Facebook att önska ett eget studentkök i Täppan. Nu finns det ett sådant.


Bästa förändringar som åstadkommits tack vare tidigare studentundersökningar enligt Linnéa, Ina och Axel:

  • Helterminsscheman – införs med start hösten 2018
  • Fler studentkök
  • Fler studieplatser
  • Projektorer i alla föreläsningssalar
  • Microvågsvagn – tillfällig matstation
  • Mer resurser till Studenthälsan - fler kurser och större utbud

Läs mer om Studentundersökningen
Se aktuell svarsfrekvens


2017-03-23
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-27