Göm menyn

SOF intar Campus Valla

Kille med blåsinstrument

Studentorkesterfestivalen närmar sig, universitetets största studentarrangemang. Festivalen kommer att ta en del ytor och parkeringar i anspråk, redan från 29 april.
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-25