Göm menyn

Våga tala-kurs

Symbol, person som talar i profil, ljudvågor illustreras.

Kursen är till för dig som känner oro inför att hålla muntliga presentationer inför grupp. Här ges tillfällen att träna på att tala i ett tryggare sammanhang tillsammans med andra som upplever talängslan. Kursen går på kvällstid olika vardagar kl. 17.15–19, med start 26 februari.
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25