Göm menyn

Gallring av studentkonton

Varje termin görs en gallring av de LiU-ID som tillhör inaktiva studenter. Den 6 mars fick 3 944 studenter e-post om att deras konto kommer att gallras den 10 april om de själva inte gör åtgärder för att få behålla det.

Grundprincipen är att studenten ska vara registrerad och påvisa studieaktivitet i form av resultatrapportering i LADOK, (kan vara godkänt eller underkänt), för att få ha ett LiU-ID. En students LiU-ID tas bort eller begränsas om ingen förstagångsregistrering finns för innevarande termin, eller om resultat saknas för de två föregående terminerna.

De studenter (alumner) som har slutfört minst 30 högskolepoäng får behålla tillgång till vissa tjänster i Studentportalen: studieresultat, verifierbara intyg, adressändring och e-post. 

Mer om gallringen av konton
 

/LiU-IT

 


2018-03-07
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-07