Göm menyn

Smygstarta arbetslivet under ditt sista år – bli studentmedarbetare

Collage av glada studenter.

Ska du börja sista året på ditt kandidat- eller masterprogram på LiU i höst och vill testa dina kunskaper ”på riktigt”? Då har du chansen att få jobb som studentmedarbetare.

Som studentmedarbetare får du utföra ett uppdrag åt någon av de kommuner som deltar i projektet – du får arbetslivserfarenhet och kommunen får nytta av din kompetens. Vilken typ av uppdrag beror på vilka behov som finns på respektive arbetsplats. Du arbetar ungefär en dag i veckan, 20%, parallellt med dina studier. Du blir betalt för ditt arbete genom timanställning och kommer att ha en handledare under hela projekttiden. Alla är välkomna att ansöka, oavsett utbildning.

De kommuner som deltar är Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala och Åtvidaberg, samt Linköpings kommunala bolag Tekniska verken, Lejonfastigheter och Norrköpings kommunala bolag Norrevo.

Sista ansökningsdag är 4 maj.
 

Knapp med texten: Bli studentmedarbetare.

Gabrijela fick jobbet som miljöstrateg

När Gabrijela Botic läste sitt sista år på civilekonomprogrammet 2017 och hörde talas om studentmedarbetarprojektet tyckte hon det lät spännande.

- Vi fick mail av vår studievägledare som tipsade om möjligheten att kombinera sista året med jobb inom kommunen. Jag sökte och fick tjänsten som miljöstrategisk analytiker på Linköpings kommuns ledningskontor.

Hittar bra rutiner för att följa upp miljökrav

Gabrijela är nu inne på andra terminen på jobbet och har blivit varm i kläderna. Hon beskriver sin arbetsplats som ett mellanland mellan miljö och upphandling.
- När man upphandlar varor eller tjänster finns det olika miljökrav som ska efterlevas – produkter bör inte ha transporterats från andra sidan jorden, eller ett visst miljövänligt bränsle ska användas. Men dessa miljökrav är svåra kontrollera, man vet helt enkelt inte alltid om de efterlevs i praktiken. Min uppgift är att hitta bra och enkla system som ska hjälpa till att kunna följa upp miljökraven. Det kan handla om att hitta rutiner för att ta stickprover eller hitta lämpliga kalkyleringsverktyg för att på ett enkelt sätt kunna mata in uppgifter och få uppföljningsresultat.

Gabrijela, studentmedarbetare, står vid Linköpings stadshus.

Fritt att disponera sin tid

Tjänsten är på 20 procent, en dag i veckan, och Gabrijela har inga problem att kombinera det med studierna.
- Eftersom vi skriver uppsats sista året har vi inte mycket schemalagt. Jobbet är också relativt fritt, och eftersom jag har större uppdrag kan jag själv disponera tiden. Alla studentmedarbetare har en handledare, och jag träffar min handledare Daniel ungefär en gång i månaden och stämmer av. Andra har tätare kontakt med handledaren, det beror på vilken sorts tjänst man har.

Studentmedarbetare i stället för praktik

På ekonomprogrammet har man ingen praktik, vilket gör studentmedarbetarjobbet extra viktigt.
- Många jobbar extra under studierna, ofta på bank eller som ekonomiassistent. Att testa att jobba inom den offentliga sektorn är en väldigt bra erfarenhet – och dessutom jättekul, säger Gabrijela. - Det är verkligen annorlunda mot andra extrajobb jag haft. Man träffar så många olika personer här – ena dagen lyssnar jag på en politiker som har en dragning om hur man vill jobba med miljöfrågor och nästa dag träffar jag en upphandlare och diskuterar detaljer kring hur mycket asfalt som behövs för ett visst projekt. 

Känner sig behövd

Ett år är en förhållandevis kort tid. Hinner man genomföra något konkret?
- När jag började här hade jag en del fördomar och tänkte att det inte skulle spela så stor roll vad jag gjorde här, att det jag skulle känna mig som en praktikant, säger Gabrijela. - Men så var det inte alls, det var tvärtom många som uttryckte att jag var efterlängtad, att de ville ha nya idéer och nytt tänk från någon som kommer direkt från utbildningen. Och även om det tar tid att arbeta in nya rutiner och verktyg ser jag redan resultat av mitt arbete.


2018-04-05
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-05