Göm menyn

Färre studenter upplever sin ekonomi som bra

Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny undersökning från CSN. 65 procent av de studerande säger att de har en ganska bra, bra eller mycket bra ekonomisk situation. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med resultatet 2015.
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-05