Göm menyn

Pilottestning av kursvärderingssystemet Evaliuate avslutad

Från och med höstterminen kommer LiU:s nya kursvärderingssystem Evaliuate vara i bruk. Studenternas pilottestning av systemet är nu avslutad. 

De senaste veckorna har det jobbats för högtryck för att förbereda och genomföra ett större test av systemet. Kursvärdering av 36 kurser jämnt fördelade mellan fakulteterna är just avslutad. De studenter som var registrerade på kurserna har i dagarna också fått ta del av en rapport över utfallet av kursvärderingen de deltog i.

Så här funkar en kursvärdering

En kursvärdering innehåller tolv frågor, i huvudsak övergripande. Frågorna finns både på svenska och engelska, beroende på vilket språk kursen ges på. Fakulteterna och ansvarig lärare kan välja att lägga till specifika frågor.

När en kursvärdering är avslutad får studenterna en rapport med resultatet av kursvärderingen. Syftet är att utbildningarna kontinuerligt ska kunna förbättras, och det är därför viktigt att svara på kursvärderingen efter avslutad kurs.

Tack till deltagande studenter

Projektledningen för Evaliuate vill passa på att tacka alla studenter som deltagit i piloten. Det har varit värdefullt att ur olika synvinklar kunna testa Evaliuate på så många kurser. Just nu håller piloten på att utvärderas och följas upp och redan nu har vissa åtgärder vidtagits för att förbättra systemet inför att det tas i skarp drift från och med höstterminen.


2018-06-20
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-21