Göm menyn

Examensansökan via Studentportalen stänger 30 september

På grund av införandet av nya Ladok kommer ansökan om examen via Studentportalen att stänga den 30 september. Ansökan digitalt kommer att öppna igen i mitten av december. Under tiden finns det en möjlighet att ansöka om examen via blankett.
Studenter inom Utbildningsvetenskap, Filosofiska och tekniska fakulteterna kan kontakta Examensgruppen, examen@liu.se. Studenter inom Medicinska fakulteten vänder sig till Studentenheten, studentenheten@medfak.liu.se.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20