Göm menyn

Herrgårn renoveras

Ryds Herrgård från framsidan.

Här har varit fårfarm och kollektivjordbruk innan det blev Linköpings första kårhus. Efter 50 år av studentverksamhet ska Ryds Herrgård få en rejäl ansiktslyftning och återfå glansen från fornstora dar.

Ryds Herrgård är en institution, inte bara för studenter utan för hela Linköping. 1968 invigdes herrgården som kårhus med, enligt artikel i Corren ”valborgsfirande med hamburgare och stark öl”. Sedan dess har herrgården sett många studenter och studentevenemang passera. Här har hållits debatter, sittningar, pubar, nattklubb och spelningar med sedermera välkända artister. Affischerna sitter fortfarande kvar på väggarna. Från ett utrymme på vinden sändes Radio Ryd, på 1970- och 1980-talen en pionjär inom radioproduktion.

Ett intensivt studentliv, där nattklubb har varit ett framträdande inslag, har satt sina spår i byggnaden. Dessutom har herrgården fått konkurrens av fler ställen på stan, Kårallen och Kårhuset Kollektivet bland annat. Herrgårn måste tänka om. Eller snarare Studentbostäder som äger Ryds Herrgård och Kårservice som hyr det. Nu startar en omfattande renovering som ska bevara, förstärka och utveckla både byggnaden och verksamheten i den.

"Studentliv med guldkant" är den nya visionen för Ryds Herrgård vars verksamhet kommer att stå på tre ben.

Det första benet är, fortfarande, studentarrangemang, det är grunden för ett kårhus. Här ska man kunna hålla stora sittningar. Pub och en plats för ”häng” är önskemål som studenterna framfört, snarare än nattklubb.

Studieplatser och café under dagtid är det andra benet. Hittills har Herrgårn varit stängd under dagtid liksom den stora pampiga huvudentrén. Nu öppnas huvudentrén under dagtid för både studenter och andra.

Drivbänkscafé är det tredje benet och hänger samman med att öppna upp Herrgårn för fler än bara studenter. Ryds Herrgård är tänkt att bli en mötesplats för människor som normalt inte brukar träffas, som exempelvis studenter och övriga rydsbor. Mötesrummen kan nyttjas av till exempel föreningar i området. Redan nu ges läxhjälp av studenter, de skulle kunna vara här.
Drivbänkscafé är en verksamhet som finns på andra platser i regionen för att sysselsätta personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Ryds Herrgård är tömt på inventarier, i veckan börjar renoveringen. Och det ska göras med varsam hand. Byggnaden är Q-märkt vilket innebär att man inte får förvanska husets karaktär, varken inne eller ute. Det finns till och med ett särskilt ”vårdprogram” framtaget för huset. Kakelugnar, stuckatur och paneler ska bevaras och lyftas fram, ytorna ska bli större utan att tappa rumskaraktären. Trappan i entrén ska flyttas till sin ursprungliga plats och den numera förbyggda ”balkongen” i entrén ska tas fram. All infrastruktur som kök, kylrum och ventilation flyttas ner i källaren, men den vackra stenmuren från 1700-talet bevaras.

På övre plan blir det personalutrymmen och grupprum. Här finns också affischer från många av de artister som spelat i huset. De ska självklart bevaras under någon form av försegling, de är en del av husets moderna historia.
Studentlivet är kort, renoveringen får inte ta för lång tid. Renoveringen ska vara klar under sommaren 2019 och verksamheten igång lagom till Nolle-P.

Under renoveringen öppnar "pop-up-HG" med studieplatser, sittningar, pub, café och lunch. Nobeltorget 5 i Vallastaden.
Mer info finns på Instagram

Ryds Herrgård – en spännande historia

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

Herrgårn interiör före renoveringen.

 

Foto: Charlotte Perhammar

Text: Elisabet Wahrby 2018-10-17


2018-10-17Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-01