Göm menyn

e-GO avvecklas som studentmail

Email ikonStudenter antagna innan höstterminen 2013 har använt sig av e-GO för att nå sin studentmail. Den 3 december kommer avveckling av e-GO (Google) att påbörjas och det tas då inte emot några nya mail till den inkorgen. Befintliga mail kommer att vara fortsatt åtkomliga i e-GO men nya mail kan du endast skicka och ta emot via Outlook i Lisam efter den 3 december.

Fram till den 3 december ska du fortsatt använda e-GO. Först efter den 3 december kan du börja använda Outlook i Lisam. Denna förändring berör endast de studenter som är antagna innan 2013 som har åtkomst till sin studentmail via e-GO (Google). Förändringen gäller endast e-post i e-GO, inte eventuella dokument du har sparade i Docs på e-GO. I framtiden kommer e-GO att avvecklas helt. Datum för slutgiltig avveckling är i nuläget inte satt, men kommer att meddelas i god tid innan till de som använder tjänsten.

Du som använder e-GO behöver i fortsättningen istället ansluta till din e-post via Outlook i Lisam. För att logga in till din mail i Lisam använder du det lösenord som du använder för din övriga inloggning vid LiU. Har du satt ett separat IMAP-lösenord på e-GO gäller inte det till Outlook i Lisam.

Att använda Outlook i Lisam blir enklare för dig då du kan använda dina vanliga inloggningsuppgifter och användarupplevelsen är bättre i Lisam. Outlook i Lisam är också tätare sammanknutet med LiU:s övriga verktyg i lärplattformen. Även införandet av det studieadministrativa systemet Ladok3 är en faktor som påverkat att avveckling av e-GO nu inleds.

Vidarebefordran av e-post

Har du tidigare satt en vidarebefordring till annan e-postadress kommer den att sluta fungera den 3 december. Vill du ha en vidarebefordran måste du ställa in det på nytt via Outlook i Lisam.

E-post i mobilen

Om du har din studentmail synkroniserad i en mail-app i telefonen behöver du ställa in kontot på nytt i appen.

Inställningar för e-post i mobilen (logga in för guide i LiUdesk)

E-post för studenter vid LiU

Länk till Outlook i Lisam

https://lisam.liu.se/mail


2018-11-02Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-08