Göm menyn

Halvvägs i Herrgårns renovering

Herrgår'n utifrån.

Mycket har kommit som en överraskning för byggnadsarbetarna som började renovera Ryds Herrgård i mitten av oktober. 50 år av studentkultur har inte gått huset obemärkt förbi. 

Från, den under renoveringen tillfälliga, entrén i källaren kan man titta rakt genom golvet upp till våningen ovanför. 
- Vi blev tvungna att göra ny golvkonstruktion för scen- och dansgolvet. Det räckte med att en person gick ut på det så sviktade hela golvet, berättar Kårservice vd Niklas Selander, medan han tar den likaledes tillfälliga trätrappan upp till entréplanet där man bättre kan se de nu betryggande breda bjälklagen som utgör grunden till dansgolvet och där man också ska kunna ha stora sittningar. 

Det var i oktober förra året som renoveringen påbörjades. Då hade byggnaden tjänat som kårhus sedan valborgsmässoafton 1968 och var efter 50 år av studentverksamhet i stort behov av upprustning. Herrgårn skulle få tillbaka glansen från sina mest fornstora dagar. 
Studentarrangemang kommer fortfarande vara grunden i verksamheten. Men Herrgårn öppnas också upp under dagtid då här ska bli studieplatser och Drivbänkscafé, öppet för andra än bara studenter. 

Nu har man kommit ungefär halvvägs i renoveringen och det är mer än sviktande dansgolv som överraskat Peabs platschef Tord Karlsson. 
- Framför allt handlar det om konstruktionerna. Vi var till exempel tvungna att flytta på den nya trappan på grund av några balkar som var i vägen. 

Betryggande är också att all el, värme och rör byts ut. Fingerfärdiga studenters egna tjuvkopplingar blev också en överraskning. 
- Livsfarligt, kommenterar Tord Karlsson. 

Målare är i full färd med att skrapa gammal färg på väggarna. Mellan 8 och 13 lager färg kan man se i de små bevaranderutor som sparats på några ställen. Eftersom byggnaden är Q-märkt arbetar man tillsammans med en antikvarie. 

Studentbostäder äger Herrgårn, Kårservice hyr det. Just nu är de i full gång med att rekrytera driftgrupper. 
- Driftgrupperna är studenter som jobbar ideellt med till exempel marknadsföring, puben eller med servering, säger Niklas Selander. Av och med och för studenter, det är hela grejen med Kårservice. 

Lagom till semestern ska Herrgårn stå klar. Absolut sista deadline är terminsstarten, 21 augusti. 
- Hela det här projektet är roligt att arbeta med, man får många utmaningar, säger Tord Karlsson. Det är inget dussinprojekt precis och det ska bli kul att se det färdigt. 

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

Herrgår'n - interiör från en byggarbetsplats.

 

Foto: Charlotte Perhammar

Text: Elisabet Wahrby 2019-02-01


2019-02-01Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-19