Göm menyn

Social snedrekrytering i Sverige – trots flexibelt utbildningssystem

UKÄ-logo.

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i alla OECD-länder, och kvinnornas utbildningsnivå stiger mer än männens. Trots generöst studiestöd och ett flexibelt system är föräldrarnas utbildningsnivå ändå avgörande för högskolestudier, i Sverige i större omfattning än i andra länder. Svenska studenter tar dessutom examen i lägre utsträckning än studenter i många andra länder. Det är några av resultaten i UKÄ:s studie baserad på internationell statistik.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-18