Göm menyn

Dags att söka examen?

I december 2018 började Linköpings universitet utfärda digitala examensbevis istället för i pappersformat. Och så här fem månader senare har ca 1600 digitala examensbevis mailats till examinerade studenter. 

- Bakgrunden till beslutet är att den digitala hanteringen innebär ett säkrare sätt att hantera verifiering av utfärdade examensbevis. LiU får dagligen förfrågningar om att verifiera uttagna examina som utfärdats på papper och genom den digitala hanteringen kan en arbetsgivare själv verifiera dokumentet utan att först kontakta LiU, säger Camilla Hahn, chef för Studieadministrativa enheten.

Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett tidigare examensbevis i pappersformat men är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet. Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet har två digitala signaturer, just för att säkerställa att de signeras på ett säkert och juridiskt bindande sätt. Genom att kontrollera signaturerna kan du se att dokumentet inte har ändrats och vilken organisation som har utfärdat certifikatet.

Den digitala hanteringen både effektiviserar handläggningstiden och säkerställer att du som student får tillgång till ditt bevis direkt när det är utfärdat, istället för att vänta ytterligare veckor på utskrift och posthantering. Du tar emot ditt examensbevis via e-post och kan skicka det vidare till potentiella arbetsgivare, jobbportaler eller andra lärosäten digitalt utan att behöva vidimera papperskopior och skanna in dina bevis.

För en potentiell arbetsgivare underlättar de digitala examensbevisen möjligheten att verifiera en examen genom att på www.liu.se/examen och få information om hur den digitala signeringen går till och kunna bekräfta att den sökandes examina är äkta och inte är manipulerad, något som inte var möjligt med en inskannad och bifogad pappersexamen.

- Alla medarbetare med tillgång till studiedokumentationssystemet Ladok kan verifiera en students examen åt en potentiell arbetsgivare, och vid behov kan examensgruppen intyga att en student har en examen från Linköpings universitet, säger Camilla Hahn.   

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta examensguppen, examen@liu.se.


2019-05-03Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-03