Göm menyn

De nya institutionerna har fått namn

Det är nu klart vad de nya institutionerna, som hittills kallats X, Y och Z, kommer att heta. De nya akronymerna blir HMV, BKV och IKOS.

Universitetsstyrelsen fattade den 13 februari beslut om att tre nya institutioner ska inrättas från och med 1 januari 2020 och de har fram till nu benämnts institution X, Y och Z. Vid rektors beslutsmöte har beslutats om följande namn:

  • Institution X: Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).
    Engelskt namn: Department of Health, Medicine and Caring Sciences.
  • Institution Y: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).
    Engelskt namn: Department of Biomedical and Clinical Sciences.
  • Institution Z: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).
    Engelskt namn: Department of Culture and Society.

- Det känns bra att vi nu har namn på de tre nya institutionerna. HMV och BKV kommer att bli två livskraftiga och väl sammanhållna institutioner som förbättrar vår samverkan med hälso- och sjukvården. IKOS kommer att leda vår satsning på framtidens humaniora och samhällsvetenskap som innebär att vi kan erbjuda attraktiva och samhällsrelevanta utbildningar, säger rektor Helen Dannetun.

 


Björn Stafstedt 2019-05-27Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-27