Göm menyn

Årets pedagoger utsedda

Det börjar bli en tradition för studentkårernas pristagare i "Årets pedagog" att samlas för en gemensam prisceremoni i Äppellunden på Campus Valla i slutet av maj. Så också i år.

Årets pedagog-priser 2019 utföll enligt följande:

Consensus

Årets pedagoger.

David Engblom, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Motivering:

David har gång på gång från tidigare terminer och framåt lyckats göra några av de tyngsta delarna av utbildningen lättare med sin förmåga att ta ner allt till rätt nivå för oss att förstå samtidigt som han är rolig när han gör det. Det är alltid så att klassen pratar om att ’nu har vi David Engblom då kan vi inte missa det’ eftersom alla vet att föreläsningen kommer vara bra.

David är otroligt bra på jämförelser och liknelser som sätter sig flera år efter att vi hört honom förklara det. Hela kroppen används och samtidigt får han klassen att skratta. Med sig till föreläsningarna har han ofta föremål som ingen kan förstå hur han ska få in i undervisningen men på något sätt får han det och då minns vi det.

För att göra svåra ämnen mer förståeliga använder David rekvisita, målar på tavlan och förklarar på nya och personliga sätt.

Lintek

Anna Lombardi, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Motivering:

Vinnaren av Gyllene moroten 2019 är Anna Lombardi, examinator i TNG028, TNG022 och TNM085 (kurserna Reglerteknik, Modellbygge och simulering och Modelleringsprojekt). I dessa kurser har Anna använt sin tid på ett sådant sätt som gör att varje student känner att de kan få den hjälp de behöver för att verkligen förstå de olika ämnen Anna undervisar i.

I de studentintervjuer som juryn har genomfört har det gång på gång framförts att Anna använder Lisam för att hjälpa studenterna i deras lärande. Juryn tyckte att det i en tid som nu, då många känner sig besvikna över de digitala medel som finns att använda, bör premieras att använda de verktyg som finns på ett lärstödjande sätt.

Utöver detta valde juryn att utse Anna Lombardi som vinnare av Gyllene moroten 2019 eftersom både nomineringstext och studentintervjuer har gett Anna högsta betyg inom engagemang, pedagogisk skicklighet och pedagogiska metoder.

Khalid Khayati.

StuFF

Khalid Khayati, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) (ej närvarande på utdelningen)

Motivering:

Khalid är välkomnande, inspirerande och strävar efter utveckling hos studenterna. Med ett brinnande intresse för sina ämnen skapar han intressanta föreläsningar där han blandar aktuella processer i samhället med personliga erfarenheter.

Under föreläsningarna har Khalid en dialog med studenterna samtidigt som han föreläser. Han lägger stor vikt vid och uppskattar att studenter svarar på hans frågor och själva tar initiativ till diskussion.

Under kursens gång ger Khalid olika typer av respons för att studenterna ska kunna utvecklas på ett nyanserat sätt. Responsen är utförlig och studenterna uppfattar att han lägger ner mycket tid och engagemang i sin undervisning. Khalid är också lyhörd för studenternas åsikter och jobbar ständigt för att förbättra sina kurser.

 


2019-06-03Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-10