Göm menyn

Nytt LiU-kort i augusti

Den 1 augusti införs ett nytt LiU-kort. Kortet har ett tryck med LiU-profil men saknar personuppgifter eftersom informationen lagras digitalt. Du som redan är student och därmed har ett LiU-kort behöver inte hämta ut ett nytt. 

Det nya LiU-kortet.

Det nya LiU-kortet kommer inte att ha personuppgifter tryckta synligt på kortet (bild, namn och personnummer) och kommer därmed inte längre att vara en ID-handling. Kortet är dock fortfarande registrerat på dig som enskild person, vilket du också styrker genom att skriva ditt namn på kortets baksida.

Information om namn, personnummer, porträttbild samt information om att du är LiU-student kommer att finnas lagrad digitalt i MinIT. Med en bärbar enhet kan campusväktarna skanna av ditt kort för att se informationen. På motsvarande sätt kommer tentavakterna att kunna skanna av ditt LiU-kort vid tenta. Har du hämtat ut ett nytt LiU-kort efter 1 augusti och ska tentera, tänk då på att ta med dig annan legitimation då det nya LiU-kortet inte gäller som giltig ID-handling vid tentamen. 

Om du är student sedan tidigare och har ett giltigt LiU-kort ska du inte behöva identifiera dig med annan legitimation, men för säkerhets skull är det ändå alltid ta med legitimation. 

Kortet kommer fortfarande att kunna användas som passerkort på campus, för att låna litteratur på alla LiU:s bibliotek, utskrift, kopiering och för resor med campusbussen.

Administreras av Infocenter

Det nya LiU-kortet.

Den 1 augusti kommer detta nya LiU-kort att införas och, precis som idag, hämtas ut på något av våra tre Infocenter. Du behöver ta med en giltig ID-handling för att styrka din identitet vid uthämtningen av ett nytt LiU-kort.

Du som redan har ett äldre LiU-kort

Om du redan är LiU-student och därmed har ett LiU-kort kommer det fortsätta att fungera och du behöver inte hämta ut ett nytt kort annat än om det befintliga går sönder eller går förlorat. Du behöver inte längre uppdatera ditt kort. 

Ladda upp porträttbild

På de nya korten kommer det inte finnas någon porträttbild tryckt på kortet. Däremot måste det finnas en digital bild lagrad tillsammans med övrig information om dig. Innan du hämtar ut ditt nya LiU-kort måste du därför ta en porträttbild och ladda upp på MinIT. Du som redan är student och därmed har ett LiU-kort med tryckt bild behöver inte ta en ny bild och ladda upp.

Doktorander

Du som doktorand har tidigare behövt ha både ett student-kort och ett anställd-kort. Du kommer i fortsättningen bara att behöva ha ett LiU-kort. Det finns inget krav på en porträttbild.


2019-06-20Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-29