Göm menyn

Rivstart för Byttan

Café Byttan i Studenthuset, försäljning pågår.
När Studenthuset öppnade, öppnade också Sektionscafét Baljan sin filial Byttan. En förändring som innebär såväl ökad försäljning, fler medarbetare och en del logistiska utmaningar. 

Hur har den första tiden med Byttan varit? 
- Spännande! Och mycket nytt för både de som jobbar och för styrelsen, säger Fabian Johnson, ordförande för Sektionscafé Baljan. De rutiner vi har går 30 år tillbaka i tiden. Nu har vi 180 jobbare, en ökning med 50 procent. Det innebär en del logistiska utmaningar för styrelsen när det är fler som vill byta eller inte kan ta sina pass. Men vi håller på att skapa nya rutiner och komma in ett mönster. 

Hur mycket mer har ni sålt? 
- Vi har inte gjort någon utförlig avstämning. Men första veckan sålde vi 300 koppar kaffe per dag i Byttan. Det kan jämföras med Baljan där vi säljer 1 000 koppar per dag. Så man kan säga att vi ökat med en tredjedel. 

Varför ser det ut såhär? 
- Vi tror att det beror på att det inte är lika många föreläsningssalar i Studenthuset och byggnaderna runt omkring. Det är under pauserna mellan lektionerna som vi säljer mest. 
- Sen har vi inte heller samma kapacitet eller utbud i Byttan som i Baljan. Tanken har från början varit att ha ett enklare koncept i Byttan. Vi säljer enbart kaffe och klägg, inga sallader och sånt och vi tar heller inga beställningar i Byttan. 

Hur var själva invigningsveckan? 
- Under helgen var det många ”utomstående”, alltså inte studenter. Många var positivt överraskade över priserna och många frågade om de ens fick köpa, om det bara var för studenter. Sen var det också många tidigare studenter som kom. 

Sammanfattningsvis? 
- Det är jätteroligt att ha startat Byttan. Framför allt är det roligt att det är i Studenthuset. En annan lokal hade nog inte varit lika roligt.
 

Café Byttan och två glada personal.


Elisabet Wahrby 2019-09-11Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-12