Göm menyn

Fika med Figur

Två av pallarna Figur.

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovspersonen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20