Göm menyn

Emmas och Cecilias checklista underlättar företagens digitalisering

Stipendiaterna Emma Berg och Cecilia Josefsson.

Kombinationen av en praktisk checklista och ett viktigt, men outforskat, område ger Cecilia Josefsson och Emma Berg ett av Christer Giléns stipendier 2019. Det prisade examensarbetet kan få stor praktisk användning i företag i olika branscher.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-24