Göm menyn

Stenarbeten

Under vecka 44 - 46 kommer de stenbelagda överfarterna vid parkeringen bakom Zenit på Campus Valla att läggas om. Vägen stängs inte av men man kan få snirkla sig runt.

Peab, som utför arbete, kommer att ta en överfart i taget och sätter upp hänvisningsskyltar för att underlätta för trafikanterna. De kommer också att ta 10-12 p-platser i anspråk för materialförvaring.

Parkeringen bakom Zenit


2019-10-28Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-28